29 september 2021

Qwiek-up aangeboden aan bewoners Nicasius

DSCF0004HEEZE – De Ambassadeurs, Raad van Toezicht en bestuur van de stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius (VZN) werden ontvangen door Teamleider Arie Maas van de afdeling PG van Nicasius centrum. De heer Maas gaf hierbij een toelichting op het wel en wee binnen het Woonzorgcentrum en de beperkte budgetten in de ouderenzorg. Hij zei dan ook zeer blij te zijn met de financiële ondersteuning vanuit VZN. Ondersteuning voor extra activiteiten voor de bewoners maar ook voor bepaalde investeringen binnen Nicasius die het welzijn van de bewoners ook op een andere manier bevorderen.

In het kader van laatstgenoemde categorie werd tijdens deze bijeenkomst door voorzitter Peter van Lieshout namens VZN aan Arie Maas een zogenaamde Qwiek-up aangeboden.

DSCF0002

Peter van Lieshout (rechts) en Arie Maas

Dit mobiele apparaat, ter waarde van € 6.000,–, draagt bij aan belevingsgerichte zorg voor bewoners van de afdeling PG. De Qwiek-up maakt kamer-vullende projecties op muur of plafond mogelijk van boswandelingen, sterren-hemels, concerten van André Rieu, enzovoorts. Dit om bewoners met dementie zich te laten ontspannen om daardoor ook onrust en agressie bij hen weg te nemen. Daarnaast kan de Qwiek-up door de familie van bewoners gebruikt worden voor het tonen van eigen modules met persoonlijke herinneringen van de bewoner.

De heer Maas bedankte namens de bewoners de stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius voor de schenking van dit dit multi-inzetbare apparaat.

Laat wat van je horen

*