24 maart 2023

PvdA blaast forumavond over bibliotheek af

'Gemeentebestuur Heeze-Leende bindt in'

‘Gemeentebestuur Heeze-Leende bindt in’

De forumavond over de bibliotheek in Heeze, die de PvdA op 24 oktober wilde organiseren in ’t Perron, gaat niet door omdat het gemeentebestuur een nieuw voorstel aan de raad gaat voorleggen.
Het college was van plan om 150.000 euro te bezuinigen op de bibliotheek en de PvdA Heeze-Leende wilde weten hoe de inwoners en de beleidsmakers daarover denken. De bibliotheek is immers hét instrument voor mensen om zichzelf te ontwikkelen en is bovendien onmisbaar voor educatie en onderwijs. De PvdA vindt het ‘barbaars’ om op zo’n nuttige instelling zo fors te bezuinigen of misschien zelfs op te heffen.
Inmiddels heeft het gemeentebestuur, al of niet onder druk van de forumavond, laten weten dat de bezuiniging van 150.000 euro wordt teruggedraaid tot 70.000 euro en dat de bibliotheek in ’t Perron kan blijven. De bezuiniging wordt bereikt door inzet van minder beroepskrachten en van meer vrijwilligers en van verdere digitalisering van uitgave en inname van boeken. De blijvende huisvesting van de bibliotheek in ’t Perron is een goede zaak. De vraag is wel of de bibliotheek na deze forse ingreep in de professionaliteit nog aan alle wettelijke eisen zal kunnen voldoen.
Bron: persbericht PvdA

Laat wat van je horen

*