8 december 2022

Pilot: scholieren met de bus naar Valkenswaard

Ook voor andere reizigers

Ook voor andere reizigers

Heeze-Leende krijgt een busverbinding van Leende naar Valkenswaard  voor scholieren uit Leende die dagelijks naar scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard gaan. Het gemeentebestuur heeft ingestemd met het medefinancieren van deze busverbinding, die deel uitmaakt van het traject Maarheeze-Leende-Valkenswaard. Dit is een pilot van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven met als doel een verkeersveilig alternatief in de wintermaanden voor scholieren die per fiets naar Valkenswaard gaan.De oriëntatie op scholen voor voortgezet onderwijs vanuit de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende wijzigt. Steeds meer kinderen in Heeze-Leende en omliggende gemeenten zoals Cranendonck gaan naar scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard.  De fiets is een reëel vervoermiddel, maar ouders ervaren een deel van de fietsroute naar Valkenswaard als niet verkeersveilig. Een ov-voorziening tussen Leende en Valkenswaard en Maarheeze en Valkenswaard ontbreekt namelijk voor kinderen uit Leende en Maarheeze, waar de grootste groep scholieren van Were Di woont. Maar ook voor kinderen uit Sterksel en Heeze die bij Were Di zitten, kan deze busverbinding interessant zijn.

Zo veel mogelijk reizigers
De pilot loopt van 4 november 2013 tot begin april 2014, waarbij het gaat om twee ochtenden en drie middagen, in aansluiting op de schooltijden van Were Di.
De bedoeling is dat behalve scholieren zo veel mogelijk reizigers gebruik gaan maken van de buslijn. Uiteindelijk zou dan na twee jaar, de periode waarbinnen een SRE-pilot loopt, de buslijn definitief opgenomen kunnen worden in de reguliere dienstregeling.
In december vindt een eerste evaluatie plaats tussen gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en het SRE. Dan bekijkt het gemeentebestuur van Heeze-Leende of financiering van deze buslijn interessant genoeg blijft.
Voor deze pilot betaalt het SRE 50 procent van de exploitatiekosten en gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck elk 25 procent. Dit komt omdat het hier om een extra voorziening gaat bovenop het bestaande voorzieningenniveau, waardoor medefinanciering noodzakelijk is. Daarnaast betaalt de reiziger de reguliere ritprijs. Dit komt voor een scholier uit Heeze-Leende die opstapt bij de bushalte in Leende uit op een bedrag van circa 40 euro per vier weken.

Burgerinitiatief
Vanuit een burgerinitiatief is een werkgroep in Maarheeze (gemeente Cranendonck) opgestart. Zij hebben in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck een inventarisatie gedaan onder scholieren die aangaven gebruik te willen maken van een schoolbus. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep contact gelegd met de betrokken gemeenten en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Op basis van deze gegevens heeft het SRE mogelijkheid gezien deze pilot scholierenlijn op  te starten.

Laat wat van je horen

*