23 maart 2023

Pijpleiding bedrijventerrein Poort 43 om overlast afvoerwater te voorkomen

STERKSEL – Op bedrijventerrein Poort 43, voorheen bedrijventerrein Chijnsgoed, zijn er problemen rondom de afvoer van het water. Momenteel vindt de afvoer via de weg plaats. Omdat er bij de verwerking van mest veel afvalwater vrij komt, betekent dit dat er in de huidige situatie veel transportverkeer is, met de bijbehorende overlast. De huurders van het terrein hebben geëist dat dit water via een pijpleiding wordt afgevoerd.

Vergunning aanleg persleiding
Om op korte termijn de overlast zoveel mogelijk in te perken is het verzoek gedaan om een persleiding te mogen aanleggen op o.a. gemeentelijke gronden. Een persleiding is een leiding waar het afvoerwater door middel van pompen doorheen wordt geperst.

Hiertoe heeft BPC Chijnsgoed, de beheerder van het bedrijventerrein Poort 43, een aanvraag gedaan voor een vergunning voor de aanleg van een persleiding. Om de overlast van transporten met afvalwater op korte termijn niet méér te laten worden, is besloten om de gevraagde vergunning te verlenen.

De persleiding gaat lopen vanaf het bedrijventerrein tot aan de Grote Aa in Leende waar het afvalwater wordt geloosd. Het Waterschap heeft op basis van de aangeleverde informatie geconcludeerd dat het afvalwater van zodanige kwaliteit is dat het mag worden geloosd op het oppervlaktewater.

Omgevingsvergunning

Naast een vergunning voor de aanleg van het persriool is ook een omgevingsvergunning noodzakelijk. Het traject van de persleiding ligt namelijk over gronden waarvan het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ bepaalt dat er zonder omgevingsvergunning geen leidingen dieper dan 0,60 m mogen worden aangelegd. Dit is bij de aanleg van een persleiding wel het geval. Op 19 juli is besloten om ook deze aangevraagde vergunning te verlenen.

Overleg

Daarnaast is gemeente is nog met alle betrokken partijen in overleg over een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Poort 43 en over de ontwikkeling van de plannen van Biotechpark Brabant (BTPB).

 

Laat wat van je horen

*