17 mei 2021

Passend onderwijs

REGIO – Het onderwijs staat voor grote veranderingen. Per 1 augustus 2014 gaat de nieuwe wet op “Passend Onderwijs” in werking. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om samen te gaan werken in een samenwerkingsverband. In deze regio gaat het om het “samenwerkingsverband passend onderwijs Helmond-Peelland PO 30-08”. Alle basisscholen, scholen voor Speciaal Basisonderwijs en scholen voor Speciaal Onderwijs van Helmond, Someren, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Heeze zijn hierbij aangesloten.

Het samenwerkingsverband dient ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen binnen de regio een passende onderwijsplek is. Liefst zo thuis nabij mogelijk binnen het reguliere onderwijs, maar waar dat niet mogelijk is op een school voor Speciaal Basisonderwijs of op een school voor Speciaal Onderwijs. Hierbij hebben de samenwerkingsverbanden veel vrijheid gekregen om dit op hun eigen manier in te richten.
De financiering verandert met de komst van passend onderwijs. Er wordt gekeken naar de ondersteuning die een bepaalde leerling nodig heeft en de schoolbesturen krijgen de middelen om die ondersteuning vorm te geven. De oude regelgeving met bijvoorbeeld “het rugzakje” vervalt hiermee.

Laat wat van je horen

*