21 oktober 2021

Partij Voor Oud en Jong en GroenLinks bundelen krachten

pvoj-groenlinksHEEZE – LEENDE – De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) gaat samen met GroenLinks mee doen aan de gemeenteraads-verkiezingen van 2018. De PvOJ laat al jaren een links geluid horen, haar programma heeft een sterke sociale basis. GroenLinks wil voor het eerst in Heeze-Leende meedoen met de verkiezingen. Zij zochten bij voorkeur aansluiting bij een bestaande lokale partij. Het programma en de opstelling van de PvOJ gaven voldoende aanleiding om samenwerking te verkennen. De PvOJ zag kans haar partijprogramma te verstevigen met de inbreng van GroenLinks o.a. op het gebied van groen en milieu. Gesprekken tussen beide groeperingen resulteerden in het besluit om een gezamenlijke lijst te vormen. De PvOJ-GroenLinks combinatie laat daarmee een breed progressief geluid horen in Heeze-Leende. De kennis van een landelijke groene en linkse partij wordt gecombineerd met die van een sociale lokale partij. Wat kunt u van deze nieuwe combinatie verwachten? Hier volgen een aantal speerpunten.

Groen: “Voor een fijn leefklimaat zijn aantrekkelijke, groene dorpskernen net zo belangrijk als winkels, scholen, zorg en andere voorzieningen. Groen is ook goed voor de economie, want met onze historische gebouwen en ons groen lokken we de zo gewenste toeristen en ondernemers de dorpskernen in.”

De verkeersproblemen: “De dorpskernen hebben een regiobreed verkeersplan nodig, geen ad hoc deeloplossingen waarvan de effectiviteit niet vast staat. Voor het fileleed ivm de snelwegen, moet een oplossing komen.”

Het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd.

Verkeersveiligheid moet worden verbeterd door extra maatregelen in woongebieden en dorps-kernen.

Het woningaanbod in dnze gemeente sluit niet goed aan op de vraag. De woonwensen van onze inwoners moeten leidend zijn, niet de winst van projectontwikkelaars en gemeente.

Iedereen doet mee in Heeze-Leende, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, status-houders en laaggeletterden. Meedoen kan door betaald werk maar ook door vrijwilligerswerk. De bibliotheek moet maximaal gesteund worden want met een breed aanbod aan cursussen kan de bieb hier een belangrijke rol spelen.

Zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.

Een open en betrouwbare gemeente is belangrijk. Inwoners moeten zich gehoord voelen als er vragen, ideeën of zorgen zijn.

Industrie en veehouderij zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar in sommige gebieden ook voor fijnstof, stank en verkeersoverlast

Om (drugs)afvaldumping in buitengebieden tegen te gaan moet er meer toezicht komen. Bospaden moeten afgesloten worden voor verkeer dat daar niets te zoeken heeft.

“We streven naar een duurzame gemeente die groene energie, energieneutraal bouwen en hergebruik stimuleert. Wateroverlast komt steeds vaker voor. Droge voeten houden is niet alleen een taak van het waterschap. Wij kunnen allemaal bijdragen door verstening van bijvoorbeeld tuinen tegen te gaan. Acties zoals ‘Tegel eruit, plant erin’ kunnen daarbij helpen.”

De kennismaking met de nieuwe partij was fris, klaar voor de toekomst. Met Frans Maas als lijsttrekker, een mix aan candidaten voor de kieslijst en ook is al nagedacht over ee beoogd wethouder. Een partij om rekening mee te houden!

Laat wat van je horen

*