28 maart 2023

Oude postkantoor Heeze krijgt nieuwe bestemming

Markant gebouw met rijke historie

Markant gebouw met rijke historie (foto HLS Nu)

Heeze – Jarenlang stond het oude postkantoor aan de Jan Deckersstraat in Heeze leeg. Donderdag 2 mei werd het, na maanden van opknappen, heropend. Op de benedenverdieping is nu reisbureau Van Aa tot Zet gehuisvest en de bovenetage is door Tableaux Mediamakers betrokken. Daarmee gaat dit markante gebouw een nieuwe episode in. Mark van Bommel van PSV, Koning Willem-Alexander zelf, dat wil zeggen als creatie van Berry Knapen, en wethouder Jos van Bree zorgden voor de opening. Berry en Mark deden dat door letterlijk de deur er uit te schieten, onder het toeziend oog van vele genodigden. Als cadeau werd gevraagd om een gift voor de Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius. Mark van Bommel zette zijn handtekening voor de Stichting ALS.

Berry Knapen en Mar van Bommel openen het postkantoor copyright (foto Margot van den Boer)

Berry Knapen en Mark van Bommel openen het postkantoor (copyright Margot van den Boer)

Geschiedenis: Van dokterswoning naar postkantoor naar kantoorpand

Op zoek naar een geschikte bouwplaats voor een doktershuis had het gemeentebestuur in 1894 zijn oog laten vallen op de locatie aan de Jan Deckersstraat te Heeze. Op 5 maart 1894 is voor de koopsom van  1.325 gulden en de verplichting een pomp te slaan bij het woonhuis de grond verkocht aan de gemeente. Ook werd er door de gemeente een bedrag van 6000 gulden begroot voor de bouw van het doktershuis. De gemeenteraad besloot op 19 juni 1894 de bouw te gunnen aan A. van Bree uit Heeze voor de som van ƒ 5.985,20.

In 1913 was dokter Van der Mijlen de bewoner van het gemeentelijk doktershuis. Deze omstreden arts werd op 1 december 1913 ontslagen als gemeentearts. Er waren aanhoudend klachten over de wijze waarop hij met zijn praktijk omging. De dokter bleef in Heeze wonen en vestigde zich aan de Leenderweg, waar hij een privépraktijk hield. De dokterswoning kwam leeg te staan en zou voorlopig ook onbewoond blijven. Het gemeentebestuur slaagde er niet in om een arts naar Heeze te krijgen.

Het doktershuis wordt postkantoor

Op 11 februari 1916 vernam de gemeenteraad dat de Inspecteur der Posterijen en Telegrafie te Maastricht het hulppost- en telegraafkantoor zou vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor. Het bericht ging gepaard met het verzoek of de gemeente bereid zou zijn daarvoor een geschikt gebouw te leveren. De gemeenteraad besloot het doktershuis als postkantoor in te richten en aan het Rijk te verhuren. Na enig wikken en wegen werd de optie verkoop ter tafel gebracht en in september 1916 is voor 8000 gulden de dokterswoning verkocht aan het Rijk.

Echter, na reacties uit de gemeenschap en een geheime vergadering van de gemeenteraad, werd er wel heel veel tegenstand ondervonden. Daarom werd toch besloten om de verkoop van het doktershuis in te trekken en serieuze pogingen aan te wenden om een arts in Heeze te krijgen. De PTT werd hierover geïnformeerd.

Men zocht een gemeentearts en dokter H.J.M. Lindner werd geschikt bevonden. Deze bleek echter niet te reageren op de vele brieven van de gemeente. Intussen had de Inspecteur van de Posterijen tijdens een bezoek aan Heeze verklaard alsnog bereid te zijn om mee te werken het vestigen van een postkantoor in Heeze. Mits het doktershuis daarvoor beschikbaar zou worden gesteld. Zo geschiedde en in december 1917 werd alsnog het doktershuis verkocht aan het Rijk voor de som van 8000 gulden, onder bepaling dat de bestemming van het pand een vestiging van een post-en telegraafkantoor zou zijn.

Het postkantoor

Het kantoor, de kluis, de loketten, de wachtruimte en de ruimte voor de postverwerking lagen gelijkvloers. Het overige deel van het gebouw was bestemd als woning voor de kantoorhouder, met een aparte ingang aan de rechterzijde van het pand. In de jaren die volgden werd het hele gebouw in gebruik genomen voor de werkzaamheden van de posterij. De sorteerruimte en kantine kwamen op de eerste verdieping. Er kwam zelfs een lift om de vele post te kunnen verwerken in de sorteerkamer.
In 2002 verloor het postkantoor aanzienlijk aan betekenis. In dat jaar zijn de loketdiensten van de PTT ondergebracht in een postagentschap bij de Boekelier, een boekwinkel in de Jan Deckersstraat. In 2003 verhuisde het postagentschap naar de supermarkt in de Nieuwe Hoeven. In juni 2013 zal het weer naar de Jan Deckersstraat verhuizen

Bron: Heemskronyk, jaargang 42, nummer 4, december 2003 – door Frans van den Heuvel, die zijn beschrijving vooral heeft gebaseerd op de notulen van de gemeenteraad.

Reacties

  1. Frank vab der Horst zegt

    Leuk om dit te lezen. Mijn opa Stapper was directeur van het postkantoor en als kind heb ik er in de jaren zestig van de vorige eeuw vaak gelogeerd. Heb er erg goede herinneringen aan.

  2. Maartje Raijmakers zegt

    Mijn oma is hier geboren, Maria Weijers. Haar vader, dokter Weijers, was van 1899 tot 1901 huisarts en woonde ook in de dokters woning. Zij zijn daarna naar Vlijmen vertrokken.

Laat wat van je horen

*