6 december 2022

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 3 juli

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandagavond 3 juli a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint daarna.

Onderwerpen die tijdens het RTG worden behandeld:
Aankoop pand Nieuwendijk
Centrumplan Leende

Onderwerpen tijdens opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering (deels onder voorbehoud advisering RTG):
Jaarrekening 2016
Aankoop pand Nieuwendijk
Centrumplan Leende

Bekijk de volledige agenda op de website van de gemeente.

Spreekrecht bij rondetafelgesprekken (RTG)
Inwoners van Heeze-Leende kunnen inspreken over een inhoudelijk onderwerp (raadsvoorstel) dat op de agenda van het rondetafelgesprek* staat. Voor het spreekrecht gelden enkele spelregels:
U kunt zich voor het spreekrecht aanmelden bij de griffie van de gemeente Heeze-Leende, bij voorkeur 48 uur van te voren. Aanmelding kan zowel per email als telefonisch: e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl of 040-22 41 442.
Bij de aanmelding geeft u tevens aan over welk onderwerp u wilt inspreken en of u namens een belangengroepering inspreekt.
Aan het begin van elk inhoudelijk agendapunt vraagt de voorzitter van het RTG wie vanuit het publiek wil inspreken. Voor de insprekers is een microfoon vooraan in de raadszaal geplaatst. Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten de gelegenheid om zijn of haar visie onder de aandacht van de leden van het RTG te brengen.
Als u uw inbreng op papier heeft staan, kunt u dit vooraf ook doorsturen naar de griffie van de gemeente Heeze-Leende: e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl. Wij sturen uw inbreng door naar de RTG-leden.
Na afloop van het spreekrecht is er gelegenheid voor de leden van het RTG om vragen te stellen aan de inspreker(s). Daarna rondt de voorzitter het spreekrecht af en vindt de discussie tussen de leden van het RTG plaats.
*Het rondetafelgesprek is bedoeld om de raad in staat te stellen de nodige informatie te vergaren om zich een zo volledig mogelijk beeld en oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen die op de raadsagenda staan en burgers in staat te stellen informatie te geven, opvattingen te uiten of vragen te stellen over geagendeerde onderwerpen. Het rondetafelgesprek is een voorbereidend overleg ten behoeve van de raadsvergaderingen.

Laat wat van je horen

*