23 maart 2023

Open brief PvdA: Soms moet je je blazoen harder oppoetsen…

Blazoen oppoetsen

Blazoen oppoetsen

Soms moet je je blazoen harder oppoetsen voor het gaat blinken

Open brief aan het College van de gemeente Heeze-Leende

In de Parel van Brabant heeft het College een aantal pagina’s beschikbaar voor mededelingen aan de burgers van de gemeente Heeze-Leende. Prima, omdat zo in een korte lijn onze inwoners kunnen worden geïnformeerd.
Maar nu valt op dat de gemeentepagina’s de laatste weken ook voor heel andere doelen worden gebruikt. Natuurlijk kies je een platform voor je ideeën en zeker zo kort voor de verkiezingen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de partijen in de coalitie de gemeentepagina kunnen gebruiken, nee misbruiken, voor hun propaganda.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is het artikel over het Burgerinitiatief Beter Bekeken. Uiteraard is het van belang burgers te betrekken bij het ten uitvoer brengen van hun initiatieven. Dit artikel beschrijft alleen geen recent initiatief, maar rakelt allang geleden ingezette plannen (uit 2012!) op louter voor de schone schijn.
Het lijkt er serieus op dat het coalitieprogramma erbij gepakt is en gekeken waar nog snel wat aan gedaan moet worden om toch te kunnen zeggen: “We hebben er wel wat aan gedaan…”
Zo wordt vanuit het niets ineens de Centrale As weer voor de dag getoverd en als je door de fraaie plaatjes heenkijkt blijkt dat er nauwelijks voortgang is geboekt.
Niet anders is het bij het centrumplan voor nota bene Heeze (laat staan dat van Leende). Op stel en sprong moest hier een raadswerkgroepavond aan worden besteed om ideeën te ventileren over hoe we, volledig onvoorbereid, het centrum van Heeze willen zien ontwikkelen. En het grofste aan deze vertoning is dan nog dat daar vervolgens helemaal niets van terug te vinden is in het bestemmingsplan dat ’n dag of wat later voor Kom Heeze wordt voorgesteld.
En als laatste, bijna schrijnend, voorbeeld werd recent bekend gemaakt dat er een subsidie is voor de lagere inkomens. Dit is geen nieuws. Het geld is er al jaren. De PvdA pleit er ook al jaren voor dat het geld daadwerkelijk terecht komt bij de doelgroep waar het voor bedoeld is, de lagere inkomens.

Maar dit college volgt de meerderheid van de raad die zich op het standpunt stelt dat hetgeen men wettelijk moet doen, zo dun mogelijk wordt uitgevoerd. Op deze manier wordt er al jaren geld overgehouden op deze pot armoedebeleid. En bij de laatste begroting werd op deze post gewoon bezuinigd. En dan nu in de Parel zetten dat er subsidie is voor de lagere inkomens! Dat is geen service, want het geld lag er al jaren. Dat is een belediging van precies de doelgroep van de laagste inkomens die nu, en veel te laat, stroop om de mond wordt gesmeerd.
Op deze manier gemakzuchtig willen scoren met oude feiten en misleiding gaat ‘m niet worden, beste wethouders!
Voordat uw blazoenen gaan blinken moet u veel meer doen dan poetsen.

Met vriendelijke groet,

Toon Bosmans, fractievoorzitter PvdA Heeze-Leende

Reacties

  1. JanKees zegt

    Fantastische zoals Toon weergeeft waar het op staat. Wat een knullig college toch. Moeder overste Wilma, die zegt wat iedereen moet denken, en daarvandaan steeds neerslachtiger van de affiches kijkt, en al haat sympathisanten weg jaagt en de brave Jos en de afwezig Pierre die Heeze Leende braaf op de klippen jagen. Toon, red ons!

Laat wat van je horen

*