7 februari 2023

Onderzoek naar geschiktheid woningvoorraad voor wonen met zorg

HEEZE – LEENDE – De gemeente vraagt uw medewerking aan een regionaal onderzoek naar de geschiktheid van de woningen in Heeze-Leende voor wonen met zorg. De regio heeft voor dit onderzoek onderzoeksbureau ABF Research uit Delft ingeschakeld. Van 7 tot 12 juli zullen door ABF getrainde inspecteurs een aantal huizen in onze gemeente bezoeken. Mogelijk bellen zij ook bij u aan.
Uiteraard hebben de inspecteurs een legitimatie bij zich van ABF Research en een brief van de gemeente. Zij vragen uw toestemming om delen van uw woning op te meten met behulp van een digitale afstandsmeter en een meetlint. Het onderzoek vraagt niet veel tijd: ongeveer 10 tot 15 minuten. Ook kunnen zij u – als u meer informatie over het onderzoek wenst – verwijzen naar een contactpersoon van ABF of de gemeente.

Onderzoek Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft samen met de gemeenten en de woningcorporaties in de regio een onderzoek uitgezet. Een onderzoek naar de vraag of er genoeg woningen zijn die geschikt zijn voor bewoning door mensen die nu of in de nabije toekomst zorg nodig hebben. Immers, ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als ze minder goed ter been worden of als ze andere gezondheidsklachten krijgen. En door het rijksbeleid zullen ook andere mensen met geestelijke of lichamelijke beperkingen meer thuis moeten blijven wonen; zij kunnen niet meer naar een verzorgingstehuis.

Geschikte woningen
Gemeenten en woningcorporaties hebben er daarom belang bij om te weten hoeveel geschikte woningen er zijn. Hoeveel woningen kun je in met een rollator? Of met een rolstoel? En zijn de bestaande woningen geschikt te maken? Of is dat te duur of technisch niet mogelijk?
Daarover is nog te weinig bekend, vooral bij koopwoningen en particuliere huurwoningen. Vandaar het onderzoek, bedoeld om extra informatie te verzamelen.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Bureau ABF verwerkt de resultaten van de metingen tot een rapport over de toegankelijkheid van de woningen in Heeze-Leende. Het aanbod van geschikte woningen moet groot genoeg zijn om aan de (toekomstige) vraag te kunnen voldoen. Als blijkt dat dat niet zo is, zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen.

De medewerkers van de gemeente stellen het zeer op prijs als u aan het onderzoek mee wilt werken. Ook als uw woning al geschikt is of als u zelf nog geen zorg nodig heeft.

Laat wat van je horen

*