27 januari 2023

NOC*NSF begeleidt idee naar nieuwe opzet van uw sportvoorziening

HEEZE – LEENDE – In de sportvisie hebben sportverenigingen en de gemeente aangegeven dat zij een verkennend onderzoek zouden gaan uitvoeren naar de mogelijkheid om sportaccommodaties op termijn te centraliseren, met andere woorden om deze waar mogelijk samen te voegen. De gemeente Heeze-Leende heeft de Sportraad als vertegenwoordiger van de sportverenigingen binnen onze gemeente gevraagd om dit verkennend onderzoek samen op te pakken. De Sportraad op haar beurt gaat hierover in overleg met de sportverenigingen. Het doel van dit verkennend onderzoek is geen bezuiniging. De gemeentelijke uitgaven aan sport zijn ruim € 1,2 miljoen per jaar en dat blijft ook zo. Momenteel gaat echter 90% van dit geld naar de gebouwen en sportcomplexen. Door eventuele aanpassingen van terreinen en accommodaties kan er wellicht meer geld overblijven voor de verenigingen en de sport zelf!

We kennen immers allemaal ambities
Alle sportverenigingen hebben wel een wens of een ambitie, voor de een zal dat een extra (kunstgras)veld zijn, voor de ander meer gezelligheid en omzet in de kantine en voor weer een andere vereniging uitbreiding van sportfaciliteiten. Door samen met elkaar en met NOC-NSF deze ambities te delen, kunnen ze ook kijken hoe deze wensen en ambities realiseerbaar worden.

Hoe verloopt het haalbaarheidsonderzoek?
Het onderzoek wordt in enkele fases uitgewerkt. Allereerst heeft de gemeente gekeken naar alle huidige sportvoorzieningen. Daarbij kunt u denken aan de ligging van sportaccommodaties, onderhoudsstaat van het terrein en de ontwikkelmogelijkheden van vrijkomende locaties. De gemeente legt daarbij ook een relatie tot onderwijshuisvesting en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente.

En verder?
Met de sportverenigingen willen ze een aantal ontwikkelingsscenario’s schetsen en uitwerken. Dit gebeurt door samen met elkaar en met NOC-NSF onze ambities te delen en met elkaar te praten over de mogelijkheden om deze wensen en ambities te realiseren. Daarbij krijgen we van NOC-NSF mooie praktijkvoorbeelden te zien van gecentraliseerde sportaccommodaties die u vast en zeker zullen inspireren. Ze gaan daarbij ook op zoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor geschikte locaties voor één of meerdere centrale sportvoorzieningen. Vraag aan u als sportvereniging is om een eigen verenigingsanalyse uit te voeren. U kunt hierbij denken aan aspecten als organisatiekracht, ledenontwikkeling en toekomstperspectief van de sport.

Financiële haalbaarheid
Hierna gaat de gemeente een toets uitvoeren op financiële haalbaarheid van de voorstellen en over de resultaten daarvan terugkoppeling zoeken met de Sportraad. Verder wordt uiteraard het draagvlak van u als gebruiker onderzocht. En daar starten ze dus mee op maandag 7 juli aanstaande.

Kom naar de bijeenkomst en meld u aan!
Graag presenteert de Sportraad de onderzoeksaanpak en de uitkomsten van fase 1 aan de besturen van de sportverenigingen in de gemeente. Verder willen ze een aanzet maken om met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het centraliseren van sportvoorzieningen. Het NOC*NSF zal deze avond begeleiden en zowel in theorie als in praktijk de kansen van het centraliseren van sportvoorzieningen laten zien.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 7 juli 2014 (rustdag WK Voetbal) vanaf 19.30 uur in de kantine van voetbalvereniging DOSL in Leende. De Sportraad hoopt op een grote opkomst van de verenigingen en indien mogelijk met minimaal 2 bestuurders, gezien de importantie van dit onderwerp. Mocht uw vereniging bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn, dan vragen zij u om u aan te melden bij ondergetekende, Piet Philipsen, lid van de sportraad via e-mail: info@sportraadheezeleende.nl.

Draag uw sportvereniging een warm (en centraal) hart toe en kom naar de bijeenkomst op 7 juli. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Sportraad Heeze-Leende (-Sterksel)
Piet Philipsen
p.philipsen70@gmail.com
M 06-46623329

Laat wat van je horen

*