28 maart 2023

Nieuwe steunmogelijkheden voor bedrijven in regio Eindhoven

Voor bedrijven in de stadsregio Eindhoven (SRE) zijn met ingang van 2013 twee nieuwe regelingen beschikbaar gekomen, te weten de SRE Investeringsregeling (SIR) en de SRE Adviesregeling (SAR). Deze regelingen zijn met name bedoeld om vernieuwende ontwikkelingen in het MKB met een meerwaarde voor de regio  te stimuleren. De SIR heeft de vorm van een renteloze lening, de SAR is een subsidieregeling.

Financiële ondersteuning
Met ingang van 2013 heeft de SRE een tweetal ondersteuningsregelingen in het leven geroepen, die bedoeld zijn voor vernieuwende ontwikkelingen voor het MKB in de regio, te weten de SRE Investeringsregeling (SIR) en de SRE Adviesregeling (SAR). De SRE wil hiermee ontwikkelingen stimuleren die een meerwaarde geven aan de regio.
De SIR is een renteloze lening bedoeld voor inrichting of aanschaf van nieuwe apparatuur, om nieuwe producten aan te bieden, om markten te verbreden of om een nieuwe markt aan te boren. De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken.
Voor beide regelingen is gekozen voor een laagdrempelige aanpak. Als belangrijkste eisen gelden dat een bedrijf gevestigd moet zijn in de regio en dat deze een nieuwe economische activiteit wil ontwikkelen.

Financieringsruimte
Voor de SIR geldt dat tot 30 procent van de gemaakte kosten in aanmerking genomen kunnen worden, met een minimum van € 450,- per bedrijfsmiddel en € 15.000,- voor het gehele project. De SAR kan ingezet worden voor de volledige advieskosten die samengaan met de uitvoering van het project. Voor de SIR en SAR samen geldt dat er tot een maximum van € 50.000,- voor beide regelingen samen kan worden aangevraagd.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, voor de regeling is een budget beschikbaar van € 300.000,-.

Bron: SRE, www.plusprojects.nl

Laat wat van je horen

*