27 januari 2023

Nederlandse detailhandel in Europese achterhoede

De omzet van de detailhandel in Nederland is in het eerste kwartaal van 2013 met ruim drie procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De Nederlandse detailhandel doet het daarmee slechter dan in andere landen van de Europese Unie. Vooral de non-foodsector laat het afweten.

In het eerste kwartaal van 2013 was de hoeveelheid verkochte artikelen in de Nederlandse detailhandel bijna 6 procent kleiner dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is de grootste krimp van het volume sinds 1994. Ondanks een prijsstijging van 2,5 procent werd de grootste omzetdaling in vier jaar tijd genoteerd. De verkopen lopen al twee jaar op rij terug.

Het volume in Nederland lag in het eerste kwartaal van 2013 ruim onder het EU-gemiddelde. Slechts in drie EU-lidstaten was de krimp groter. Winkeliers in omringende landen wisten juist wel meer te verkopen. Daarmee lijkt de detailhandel in deze landen minder gevoelig voor de gevolgen van de recessie.

Nederlandse winkeliers doen het al jaren slechter dan hun Europese collega’s. In de periode 2010-2012 kromp het verkoopvolume in Nederland met 5,3 procent, terwijl de gemiddelde krimp in de EU 0,4 procent bedroeg.

De terugval van de verkopen in Nederland is geheel toe te schrijven aan de winkels in non-foodartikelen. Het verkoopvolume van deze winkels lag in de periode 2010-2012 fors onder het EU-gemiddelde. Vooral de verkopen van doe-het-zelfwinkels en winkels in woninginrichtingartikelen namen sterk af. De winkels in voedings- en genotmiddelen deden het juist beter dan het EU-gemiddelde. Binnen deze sector zorgden de supermarkten ervoor dat de verkopen op peil bleven.

Het consumentenvertrouwen in Nederland was in het eerste kwartaal 2013 weliswaar historisch laag, maar in veel andere EU-lidstaten was het vertrouwen soms nog lager. Een gebrek aan vertrouwen van consumenten kan de slechte prestaties van de Nederlandse detailhandel dus niet helemaal verklaren. Zo groeiden bijvoorbeeld de verkoopvolumes in Polen en Roemenië, ondanks een lager consumentenvertrouwen.

Bron: CBS

Laat wat van je horen

*