29 september 2021

'Natuurlijke keizersnede' nu ook in St. Anna Ziekenhuis

Vanaf heden wordt in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop bij een geplande keizersnede de baby direct op de borst van de moeder gelegd. Dit huid-op-huidcontact bevordert het welzijn van de baby, verhoogt het slagingspercentage van de borstvoeding en optimaliseert de psychosociale beleving van de moeder.
Nadat de baby in de operatiekamer direct na de geboorte is gecontroleerd op de vitale functies, beoordeelt de kinderarts of de baby bij de moeder mag blijven. Armen en borst van de moeder worden dan vrijgemaakt en het huidcontact wordt gecontinueerd tot terugkomst op de afdeling obstetrie. Bij een ongeplande keizersnede wordt eveneens huid-op-huidcontact toegepast. Dit gebeurt in de kraamsuite bij de moeder of, zolang de moeder nog op de operatiekamer is, bij de partner. Dit  huidcontact in een steriele niet-natuurlijke omgeving is mogelijk geworden na intensief overleg met kinderartsen, anesthesiologen, verpleegkundigen en OK-medewerkers, met in achtneming van patiëntveiligheid en na aanpassing van de vereiste protocollen.

Laat wat van je horen

*