29 september 2021

Natuurlijke begrazing ondanks crisis in de lift

Schotse hooglander zoals te zien in de bossen bij Sterksel

Schotse hooglander zoals te zien in de bossen bij Sterksel

Natuurlijke begrazing is een groeiend fenomeen. In steeds meer natuurgebieden loop je de kans oog in oog te komen te staan met half wilde runderen en paarden. Zo nam het aantal runderen bij FREE Nature in 2012 toe met maar liefst 4,5 procent.

Ondanks de crisis lijkt het areaal natuurlijk begraasde gebieden dus nog steeds toe te nemen. Dit is misschien wel minder vreemd dan het lijkt. Niet alleen is natuurlijke begrazing een natuurlijke vorm van beheer, het is ook al snel minder arbeidsintensief dan andere beheersvormen. Vergeleken met bijvoorbeeld traditioneel maaibeheer waarbij bij intensief maaien een veld 22 keer paar jaar wordt gemaaid en bij extensief maaien 2 a 3 keer per jaar, levert natuurlijke begrazing al snel een kostenreductie op.

FREE Nature werkt met verschillen rassen. Van de kuddes is 57 procent van de runderen van het ras galloway, 25 procent Schotse hooglander, 15 procent rode geus en 2 procent heckrund. Alle paarden zijn van het ras konik. In totaal lopen de runderen verspreid over 40 gebieden met een gemiddelde kuddegrote van 19 dieren; koniks zijn binnen FREE Nature te vinden in 18 gebieden met een gemiddelde kuddegrote van 21 dieren.

De dieren van FREE nature leven in zogenoemde sociale kuddes: kuddes met min of meer een natuurlijke verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren (37 procent stier bij rund en 42 procent hengst bij paard) en een natuurlijke leeftijdsopbouw. Dit betekent dat er jaarlijks nieuwe dieren geboren worden. Reproductie in 2012 bedroeg 39 procent bij de runderen en 33 procent bij de paarden. Deze groei is groter dan de groei van het areaal begraasbaar gebied. Ook in 2012 zijn er daarom weer dieren vertrokken naar begrazingsprojecten in binnen en buitenland, onder andere naar Duitsland, Letland en Spanje. Daarnaast is een deel geslacht en als wildernisvlees verkocht. FREE Nature wil vanuit ethisch oogpunt voorkomen dat dieren uit de natuur in het reguliere circuit belanden.

Bron: Free Nature

Laat wat van je horen

*