23 maart 2023

Natuur & Milieu: zekerheid op zonnemarkt cruciaal na afloop subsidieregeling

Alleen dit jaar nog subsidie tot 650 euro

Al bij bijna 200.000 huishoudens

Zeker 90.000 extra huishoudens zijn het afgelopen jaar van zonne-energie voorzien door de overheidssubsidie op zonnepanelen. Natuur & Milieu is blij dat dat de subsidie de markt zo’n flinke boost heeft gegeven. Uit eerdere berekeningen van Natuur & Milieu bleek dat begin 2013 100.000 Nederlandse huishoudens van zonnepanelen waren voorzien. Gisteren maakte Agentschap NL bekend dat de subsidiepot voor zonnepanelen leeg is.

Continuïteit in het beleid is van groot belang in de snelgroeiende zonnemarkt. De overheid doet er daarom goed aan om blijvend stimuleringsmaatregelen te treffen voor zonne-energie, bepleit Natuur & Milieu. In de gesprekken over het SER energie-akkoord hebben de natuur & milieu-organisaties zich sterk gemaakt voor subsidie en stimuleringsmaatregelen voor zonnepanelen. Voor burgers en bedrijven wordt het fiscaal aantrekkelijker gemaakt om zelf duurzame energie op te wekken.

Subsidieverstrekking door gemeentes
Voor wie te laat is voor de huidige subsidieregeling, zijn er ook nog andere mogelijkheden om voordelig zonnepanelen aan te schaffen. Diverse gemeentes en provincies verlenen ook subsidie op zonnepanelen. Via Energiesubsidiewijzer kunnen geïnteresseerden in zonnepanelen kijken welke regeling op hen van toepassing is.

Zonnepanelen blijven voordeliger
De investering in zonnepanelen is er een van de lange termijn. Uit recente berekeningen van Natuur & Milieu blijkt dat zonnestroom minstens 17% goedkoper is dan stroom van de energieleverancier. Wie nu panelen bestelt, betaalt omgerekend maximaal 19 cent per kWh, blijkt uit het onderzoek. Dat is 3,5 cent per kWh minder dan de prijs die energieleveranciers rekenen – een financieel voordeel van 17%. De prijs van 19 cent is conservatief berekend. Met een  realistische berekening kost stroom via zonnepanelen nog maar 16 cent per kWh. Dit is 28% goedkoper dan stroom van de energieleverancier.
De investering in zonnepanelen is ook vergeleken met de rente op een spaarrekening. Het financiële rendement van zonnepanelen is jaarlijks 13% terwijl een spaarrekening hoogstens 5% per jaar oplevert.

1 miljoen zonnedaken
De potentie voor zonne-energie is groot. We hebben genoeg zon, veel daken zijn geschikt voor panelen, maar we benutten de mogelijkheden nog onvoldoende. Natuur & Milieu is samen met de ASN Bank een petitie gestart en vraagt hierin minister Kamp om te zorgen voor zekerheid op de zonnemarkt en alle zonnestroom vrij te stellen van energiebelasting. Al meer dan 13.500 mensen hebben hun handtekening gezet. Zonnefans kunnen de petitie ondertekenen op www.1miljoenzonnedaken.nl

Laat wat van je horen

*