8 oktober 2022

MIVA collecte, 30 – 31 augustus 2014

HEEZE –
MIVA (Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie) werd in 1935 opgericht om missionarissen, zowel mannen als vrouwen,
te voorzien van transport tijdens hun uitzending. Zo konden ze werk verrichten op het terrein van kerkopbouw,
onderwijs en gezondheidszorg. Vele missionarissen werden gesteund, in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Nog steeds is MIVA wereldwijd actief en helpt pioniers (missionarissen en leken-missionarissen), met transport- en communicatiemiddelen.
Pioniers kunnen MIVA’s hulp inschakelen voor financiering van een auto, vrachtwagen, fiets, boot of ezel;
maar ook voor computers, internetverbindingen, een radiomast, digitale camera’s en andere communicatieapparatuur.

Dit jaar aandacht voor twee heel bijzondere mensen, echte pioniers: Henry en Fabéré. Zij helpen hun eigen mensen, mensen met dezelfde handicap als zij.

Pionier Fabéré helpt albino’s.
Fabéré helpt albino’s in Burkina Faso. Albino’s hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht.
Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar.
Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker.
Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino’s ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen.
Daarnaast hebben albino’s te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en
kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar.
Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino’s in een groter gebied te bereiken.

Pionier Henry, rolmodel in een rolstoel.
Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden als minderwaardig gezien.
Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte verstoten door hun familie.
Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Hij zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken.
Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te
veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Henry heeft communicatie apparatuur nodig voor zijn bijeenkomsten.

Uw hulp maakt het verschil !
Steun met uw gift tijdens het collecteweekend van 30 en 31 augustus in kerk en Nicasiushuis of door uw bijdrage over te maken
naar NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Breda.
Meer informatie: MIVA, Vijverstraat 12, 4818 ST Breda, tel. 076 5217150
e-mail; info@miva.nl
Zie ook: www.miva.nl en
www.oneMen.org

Ingezonden door:
Parochieel Missiecentrum Heeze.
Secretariaat: Altlas 42, 5591 PK, Heeze.

Laat wat van je horen

*