27 januari 2023

Met buslijn 195 van Heeze-Leende naar Valkenswaard

De eerste leerlingen stappen in. De ouders die het initiatief namen gaan de eerste keer mee. (foto HLS Nu)

De eerste leerlingen stappen in. De ouders die het initiatief namen gaan de eerste keer mee. (foto HLS Nu)

Heeze-Leende krijgt op 10 februari 2014 een busverbinding (buslijn 195) naar Valkenswaard voor scholieren uit Sterksel en Heeze. De lijn sluit aan op de bestaande verbinding Maarheeze-Leende-Valkenswaard (buslijn 196), een pilot van het SRE. Vanmorgen is om 7.48 uur de eerste bus vertrokken.
De pilot blijkt tot nu toe succesvol te zijn. Steeds meer kinderen in Heeze-Leende en omliggende gemeenten zoals Cranendonck gaan naar scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard. De fiets is een reëel vervoermiddel, maar op donkere dagen en bij slechte weersomstandigheden maken de leerlingen graag gebruik van dit alternatief vervoer.
Een OV-voorziening tussen Heeze, Sterksel en Valkenswaard ontbrak nog voor kinderen uit Sterksel en Heeze die op het Were Di zitten. Vanuit een burgerinitiatief is een werkgroep in Heeze gestart. Zij hebben contact opgenomen met de werkgroep Maarheeze. Een inventarisatie is gedaan in
Sterksel en Heeze onder scholieren die aangaven gebruik te willen maken van een schoolbus. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep contact gelegd met de gemeente Heeze-Leende en het SRE. Op basis van deze gegevens heeft het SRE mogelijkheid gezien deze twee kernen aan te sluiten met
een nieuwe buslijn op de bestaande pilotlijn.

Lijn 195 start op 10 februari en duurt, evenals lijn 196, tot 25 april 2014. Het is een busverbinding van maandag t/m vrijdag, uitgezonderd de schoolvakanties en feestdagen, met twee ochtendritten en twee middagritten. Scholieren uit Heeze kunnen opstappen bij het NS-station, scholieren uit Sterksel bij de Beukenlaan tegenover de kerk. De bedoeling is dat behalve scholieren zo veel mogelijk reizigers gebruik gaan maken van de buslijnen. Uiteindelijk zou dan na twee jaar, de periode waarbinnen een SRE-pilot loopt, de buslijn definitief opgenomen kunnen worden in de reguliere dienstregeling.

Laat wat van je horen

*