28 maart 2023

LTO: Vergroening mag niet leiden tot braken akkerbouwgrond

De vergroening van het Europese landbouwbeleid mag niet leiden tot het uit productie nemen van landbouwgrond. Dure grond ongebruikt laten is aan de samenleving niet uit te leggen, vindt de vakgroep LTO Akkerbouw. “De strijd tegen honger is wereldwijd, er moet de komende decennia veel meer voedsel geproduceerd worden. Dan gaan we hier toch geen goede landbouwgrond braak laten liggen. Het is de wereld op z’n kop”, zegt vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra.
In het kader van de vergroening van het nieuwe EU-landbouwbeleid komen er zogenoemde Ecologische Focusgebieden. Hierdoor zal op bedrijfsniveau 5% van het areaal akkerbouwgrond uit productie genomen moet worden en een ecologische focus moet krijgen. Wat dat laatste inhoudt, is nog niet duidelijk, daar lidstaten ruimte wordt gelaten daar een eigen invulling aan te geven. Maar dat die gebieden ten koste gaan van de productie is wel duidelijk.

‘Betere oplossing’
Namens LTO Nederland doet Haanstra een beroep op staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) en de Tweede Kamer om de uitvoering van zogenoemde ‘Ecologische focusgebieden’ zo aan te pakken, dat geen grond braak komt te liggen. “Wij willen wel vergroening van de productieve landbouw, maar dan door middel van een duurzaamheidscertificaat. Dat ligt klaar om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Dat is een veel betere oplossing”, stelt Haanstra.

De LTO-vakgroep Akkerbouw vindt dat de voorgestelde vergroening van het GLB door middel van ecologische focusgebieden wel héél eenzijdig bij de akkerbouw wordt neergelegd. De vakgroepvoorzitter noemt het verder verbazingwekkend dat in verband met de productie van biobrandstoffen rekening wordt gehouden met ‘indirect veranderend grondgebruik’, maar dat dit bij vergroening niet gebeurt: “Wat dreigt is dat zo maar 5% van het areaal landbouwgrond uit productie wordt genomen.”

Minst rederende gewassen
Dijksma maakt volgende maand in een brief aan de Tweede Kamer bekend hoe zij de uitvoering van de focusgebieden in de praktijk ziet. Akkerbouwers zullen er voor kiezen om de minst renderende gewassen zoals graan en bijvoorbeeld koolzaad niet meer te telen.

Bron: LTO

Laat wat van je horen

*