23 maart 2023

LOKAAL Heeze-Leende stelt kandidatenlijst vast voor gemeenteraadsverkiezingen

Nico van der Palen

Nico van der Palen

Op de onlangs gehouden ledenvergadering van LOKAAL Heeze-Leende is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 vastgesteld.  Op de nummers 1 t/m 5 staan de huidige raadsleden en fractievertegenwoordiger, te weten: Nico van der Palen, Jack de Turck, Dennis Keuten, Lot Veldkamp en Theo Bosch. Hiermee willen we aangeven dat we de ingeslagen weg tijdens de huidige raadsperiode met de hulp van de kiezers graag voort willen zetten. Op nr. 6 staat Mathieu Moons, nieuw binnen de partij en onze kandidaat wethouder. Een zeer betrokken inwoner uit onze eigen gemeente. De plaatsen 7 t/m 10 worden ingenomen door Martanja Thijs, Ad Verhoeven, Bart van den Akker en Patrick van der Kruis, die al langere tijd bij onze partij zijn betrokken. Een mix van ervaring en nieuw, oud en jong, afkomstig uit alle kernen van onze gemeente.  In totaal hebben we 30 kandidaten op de lijst staan. Voor de volledige kandidatenlijst zie onze website www.lokaal-heeze-leende.nl

Mathieu Moons kandidaat wethouder voor LOKAAL Heeze-Leende
LOKAAL Heeze-Leende schuift Mathieu Moons naar voren als beoogd wethouder. Bij voldoende stemmen volgt hij hun huidige wethouder Pierre Heunen op. Mathieu Moons (61) heeft een eigen mediabedrijf. Daarvoor werkte hij onder meer voor een grote uitgeverij, waar hij cursussen en vakbladen ontwikkelde voor juridische en financiële professionals in het bedrijfsleven en bij overheden. LOKAAL Heeze-Leende heeft er alle vertrouwen in dat Mathieu uw en onze LOKALE belangen goed zal behartigen.

LOKAAL Heeze-Leende vraagt samen met andere partijen aandacht voor onderhoudswerkzaamhede
Zoals ook in de kernpunten van LOKAAL Heeze-Leende staat, vragen zij voortdurend aandacht voor de onderhoudstoestand van wegen, fietspaden, bermen, trottoirs en dergelijke. Door burgers uit onze gemeente wordt hier ook vaak aandacht voor gevraagd. LOKAAL Heeze-Leende heeft samen met andere partijen een initiatiefvoorstel ingediend voor het oplossen van deze kleine ergernissen. De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 20 januari besloten om geld vrij te maken voor versnelde aanpak van deze onderhoudswerkzaamheden.

Bron: Perbericht LOKAAL Heeze-Leende

 

 

Laat wat van je horen

*