17 september 2021

Lezing over Roofvogels in Nederland

roofvogel (rode wouw)HEEZE – Op maandag 27 november organiseert de vogelwerkgroep van IVN Heeze-Leende een lezing over “Roofvogels in Nederland”. Te gast is Henk Sierdsema van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sierdema is Senior Onderzoeker en heeft biologie gestudeerd in Wageningen. Hij is een vogelkenner bij uitstek en geeft regelmatig lezingen. De lezing op 27 november wordt gehouden in het IVN-gebouw, de Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de kofffie/thee is welkom. De lezing begint om 20.00 uur, de ruimte is vanaf 19.30 uur geopend.

De Buizerd en de Torenvalk kennen de meesten mensen wel, maar klinkt het Smelleken u ook bekend? Tijdens de lezing zullen allerlei soorten Roofvogels de revue passeren, met speciale aandacht voor de kenmerken van de soorten en hun leefgebied. In Nederland komen 16 soorten roofvogels wijdverspreid voor. Enkele daarvan zoals de Buizerd en de Torenvalk zullen bij iedereen die geregeld buiten komt wel bekend zijn. Maar kent u ook de Rode en de Zwarte wouw, de Slechtvalk of het Smelleken? Ze komen allemaal aan bod in de lezing van Henk Sierdsema. Hoe groot zijn ze, is er verschil tussen mannetjes en vrouwtjes en hoe kunt u een roofvogel buiten in het veld herkennen?

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de lezing. Voorkennis is niet nodig. In verband met de beperkte ruimte vragen zij u vooraf te reserveren bij Corrie Vincent tel. 040-8482844 of 06-33802188 of via mail corrie.vincent@hslnet.nl

Voor meer informatie zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende

Laat wat van je horen

*