6 december 2022

Lezing Heemkundekring: Onderwijs op Zesgehuchten, Jozefschool 100 jaar?

De Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten organiseert op donderdag 21 maart na afloop van de ledenvergadering een lezing door Jacques van Laarhoven.
De start van de lezing zal zich vooral richten op het onderwijs in Geldrop, omdat in Zesgehuchten, waar de Jozefschool zich bevindt, geen school was. Daarna zal Jacques vertellen over het ontstaan van het onderwijs op Zesgehuchten en zal de toehoorder duidelijk worden waarom dat vraagteken bij 100 jaar staat. Het onderwijs op Zesgehuchten kent een bewogen ontstaansgeschiedenis en heeft zijn bestaansrecht tot nu gerechtvaardigd.
Jacques van Laarhoven is geboren en getogen in Geldrop en 38 jaar werkzaam in het onderwijs. Hij bekwaamde zich in archeologisch veldwerk en werkte mee aan allerlei opgravingen met als meest spectaculaire vondst het graf van de glanzende ruiter op Genoenhuis. Meer dan 25 jaar is hij lid van de heemkundekring en coördinator van werkgroep archeologie, die zich momenteel vooral bezig houdt met het beschermen van ons archeologisch en historisch erfgoed.
Niet-leden zijn op deze interessante avond nà de ledenvergadering (20.30 uur) van harte welkom, de toegang is gratis.

Tijd en plaats: 20.30 uur in de heemkamer, Pompenmaker 6, Heeze, ingang bij de parkeerplaats

Laat wat van je horen

*