4 februari 2023

Leo Pisa overleden

Leo Pisa voor de lens van Jeroen Broekmans

Leo Pisa voor de lens van Jeroen Broekmans

STERKSEL – Woensdag 23 maart is Leo Pisa op 87-jarige leeftijd overleden.
Leo Pisa was niet alleen directeur van George Pisa & Zn. Tailleurs BV in Eindhoven, maar ook van het Peter van den Braken Centrum in Sterksel. Leo Pisa was een warme persoonlijkheid. Tot op hoge leeftijd was hij kapitein op het schip in zijn bedrijf. In de weekenden was hij te vinden in het door hem opgerichte Peter van den Braken Centrum. Vrienden en bekenden wisten hem daar aan het eind van de middag te vinden voor een glas wijn en een goed gesprek.

Op 22-jarige leeftijd kwam Leo in de zaak van zijn vader, George Pisa, die zich in 1927 als kleermaker in Eindhoven had gevestigd. Onder het bewind van Leo is het bedrijf enorm gegroeid. Hij richtte zich op uniforme kleding. De eerste grote order kwam van de Politie in Eindhoven. Spoedig volgden grote orders van de Marine en andere takken Defensie: de Luchtmacht, de Landmacht en de Koninklijke Marechaussee. Het betrof ceremoniële tenues die alleen bij speciale gelegenheden worden gedragen. Het bedrijf werd geroemd om zijn vakkennis en expertise. Niet alleen vanwege het maatwerk, maar ook vanwege de vervaardiging van de nodige versierselen, die per regiment verschillen. Er volgde een grote order voor ceremoniële tenues voor de troonopvolging in 2013. Eerder, in 2002, had Pisa de opdracht verworven voor het trouwkostuum van Willem Alexander. Behalve aan het Koninklijk Huis leverde Pisa ook ceremoniële kledij aan het hof van Luxemburg en het hof van Monaco.
Vanwege het vakmanschap kloppen ook schutterijen, gilden en muziekkorpsen aan bij het bedrijf. Daarnaast ontwerpt en vervaardigt het bedrijf ook modieuze bedrijfskleding, zoals voor De Tweede Kamer en voor het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Leo Pisa had niet alleen liefde voor het tailleursvak, maar ook voor de kunst.
Al vroeg begon hij met het verzamelen van kunst. Reeds op zeventienjarige leeftijd ging hij naar Heerlen en kocht daar voor zeven gulden vijftig zijn eerste schilderijtje. Het was de schilder Peter van den Braken (1896-1979) die hem inwijdde in de kunstgeschiedenis. Toen deze zich later in Sterksel vestigde, ontstond het idee om samen een museum op te richten, het Peter van den Braken Centrum. De schilder, al op leeftijd, overleed echter drie maanden na de opening. Leo zette het museum alleen voort. Tot enkele maanden geleden heeft hij zich daar met hart en ziel voor ingezet.
Zijn verzamelbeleid richtte zich op kunstenaars die in de eerste helft van de twintigste eeuw in de omgeving van Eindhoven hebben gewoond en gewerkt. Een groot deel van de collectie is opgebouwd rond Jan Kruysen (1874-1938), die jarenlang in het schildersdorp Heeze werkzaam was en gezien wordt als de peetvader van een grote groep schilders. Niet alleen is Jan Kruysen de leermeester geweest van Peter van den Braken, maar onder andere ook van zijn zoon Antoon Kruysen (1898-1977), Martin Roestenburg (1909-1966) en Peer van den Molengraft (1922-2014). Van al deze kunstenaars heeft het Centrum werken in de collectie. Onderkant formulier
Daarnaast verzamelde Leo Pisa werken van o.a. Henriëtte Pessers (1899-1986), Hen Euverman (1918-1994), A.J. Groenewegen (1874-1963) en Cornelis le Mair (1944).

Bijzonder is dat Leo Pisa vele kunstenaars persoonlijk heeft gekend. Leo zocht Antoon Kruysen, die al vroeg naar Frankrijk was vertrokken, regelmatig op in Chartres. Ook met Peer van den Molengraft had hij een warme band. Deze had al eens een portret gemaakt van zijn vader George. Later heeft hij een portret gemaakt van Leo’s vrouw Hanneke, met het paard Iwan.

Doel van het Centrum is de herinnering aan de kunstenaars uit Eindhoven en omgeving levend te houden. Het is de verdienste van Leo Pisa dat hij zijn verzameling kunstwerken openbaar heeft gemaakt via het door hem opgerichte museum. Leo heeft vele mooie solo- en groepsexposities gemaakt. Een expositie van Peter van den Braken stond steevast iedere winter op het programma. Ook het werk van Antoon Kruysen kwam vaak aan bod. Naast exposities in het eigen museum werkte Leo vol enthousiasme mee aan exposities in onder andere Museum Kempenland, Museum Kruysenhuis in Oirschot, het Jan Heestershuis te Schijndel en het kasteel in Heeze.

Laat wat van je horen

*