6 december 2022

Kunstsmullen

Uit een eerdere editie van Kunstsmullen: Ver-af? dicht-bij? van Marianne Mandigers copyright foto margot van den boer

Uit een eerdere editie van Kunstsmullen: Ver-af? dicht-bij? van Marianne Mandigers
copyright foto margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Het college van Heeze – Leende heeft besloten aan Stichting Kunst en Cultuur een subsidie van € 3.500,- te verlenen voor Kunstsmullen in 2018.

Dit bedrag is lager dan het gevraagde bedrag van € 5.000,- omdat er in 2017 een positief saldo was van € 1.600,- en er naar gestreefd wordt dat het evenement zichzelf kan bedruipen. De subsidie zal elk jaar opnieuw worden overwogen en vastgesteld.

Kunstsmullen
Kunstsmullen is een jaarlijks kunst- en cultuurevenement van enkele weken in oktober/november, met onder andere een buitenexpositie, een expositie binnen en podiumkunsten. Het doel is zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met allerlei vormen van kunst.
In 2014 werd het evenement voor het eerst georganiseerd rond Kasteel Heeze. Er is hiervoor een eenmalige subsidie verleend van € 2.500,-. In 2015 en 2016 is geen subsidie verleend. Voor de editie van 2017 is Kunstsmullen groter opgezet en verplaatst naar Landgoed Kapellerput. Hiervoor is een subsidie verleend van € 5.000,-.
Uit de evaluatie 2017 blijkt dat ongeveer 5.000 mensen Kunstsmullen hebben bezocht. De nieuwe locatie bleek meer mogelijkheden te bieden door de fraaie ligging in de natuur, het uitstekende gebouw met mooie inrichting, goede horecafaciliteiten, volop parkeerruimte en positief ingestelde directie en staf van Kapellerput.

Landgoed Kapellerput
Voor 2018 is het voornemen het evenement wederom te organiseren op Landgoed Kapellerput, en te streven naar verhoging van de kwaliteit van de exposities, uitbreiding van het aantal exposanten, betrokkenheid van de dorpskern, verbreding van de te bieden kunstvormen, en uitbreiding van het publiciteitsgebied met omliggende gemeenten. Recreatief Heeze-Leende adviseert positief over het evenement.

Laat wat van je horen

*