4 februari 2023

Kunstenaars gezocht voor Artist(s) in Residence

kunstsmullen copyright foto margot van den boer 151014-02 (32)

Kunst voor verblijf (c) margot van den boer

HEEZE – Hostellerie Vangaelen in Heeze biedt, in samenwerking met de organisatie van KunstSmullen, dit jaar drie jonge kunstenaars of studenten van Kunstacademies in Nederland en Vlaanderen de mogelijkheid aan voor drie dagen artist in residence te zijn tijdens de drie KunstSmulweken 2016, van 8 tot en met 30 oktober.

Het gaat om een gratis verblijf van drie dagen met twee overnachtingen, ontbijt en diner. In die periode moet een kunstwerk worden gemaakt dat ‘ergens’ in relatie staat met Heeze en KunstSmullen. Het werk wordt eigendom van de hostellerie en komt daar te staan (3D) of aan de wand te hangen (2D).

Met dit aanbod wordt een traditie die van 100 tot 150 jaar terug dateert, op een moderne manier nieuw leven in geblazen. Van globaal 1860 tot 1940 kwamen veel schilders naar Heeze om het in hun ogen romantisch landleven op hun doeken vast te leggen. Zij logeerden veelal in het toenmalige hotel Van Dijk, op exact dezelfde locatie als het tegenwoordige Vangaelen. Omdat zij lang niet altijd geld hadden voor kost en inwoning, betaalden zij met hun kunstwerken. Dankzij die uit nood geboren deal zijn de nodige schilderijen uit die tijd bewaard gebleven in de omgeving waar zij ontstonden.
In 2015 is dit initiatief in de marge van KunstSmullen ingevuld door fotograaf Maarten Dings, die uit honderden foto’s een collage samenstelde waarin Kasteel Heeze centraal staat met veel aspecten van het evenement er rondom.

Dit jaar willen hoteleigenaar Wim van Middelaar en de organisatie van KunstSmullen het artist in residence-idee breder aanpakken met een uitgebreide mailing aan kunstacademies, op zoek naar kunstenaars en/of kunststudenten die de uitdaging aan durven gaan. Een voorwaarde is wel dat de kwaliteitscommissie van KunstSmullen die ook de inzendingen voor de Kunstroute beoordeelt, hun portfolio bekijkt. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 september.

Laat wat van je horen

*