23 maart 2023

Keuringsleeftijd rijbewijs per 2014 van 70 naar 75 jaar

De keuringsleeftijd voor automobilisten en motorrijders gaat per 1 januari 2014 van 70 naar 75 jaar. U wilt wellicht weten of u kunt wachten tot die tijd. Het is daarvoor belangrijk om te weten wanneer uw rijbewijs verloopt.
Verloopt uw rijbewijs in 2013? Dan gelden de huidige spelregels: medische keuring is nodig als het rijbewijs afloopt op of na het 70e jaar. Daarvoor stuurt een eigen verklaring (EV) op naar het CBR met geneeskundig verslag. Keuring door een arts is verplicht.
Verloopt uw rijbewijs begin 2014? En bent u op de datum waarop het rijbewijs verloopt jonger dan 75 jaar? Dan is het belangrijk of de medische indicator op ja staat:
* Is dat het geval (medische indicator staat op ja / bij de vorige rijbewijsvernieuwing is een eigen verklaring naar het CBR gestuurd), dan is het belangrijk om op tijd te beginnen. Volgens de huidige regels stuurt u dan een EV met geneeskundig verslag naar het CBR. U gaat naar een arts voor een medische keuring. Als er extra informatie nodig is om de geschiktheid te beoordelen (bijvoorbeeld van een medisch specialist of rijtest door CBR), loopt u anders het risico dat het rijbewijs niet op tijd verlengd kan worden.
NB: wilt u het risico op niet-tijdige verlenging van het rijbewijs nemen, dan kan er gewacht worden tot 2014. Vanaf 2014 hoeven mensen die op de datum waarop het rijbewijs verloopt jonger zijn dan 75 jaar, en wiens medische indicator op ja staat, alleen een ingevulde eigen verklaring (de vragenlijst, zonder Geneeskundig verslag) op te sturen naar het CBR. Een keuring door een arts is niet nodig. Het kan wel zijn dat er extra informatie nodig is om de geschiktheid te beoordelen. Bijvoorbeeld van een medisch specialist of rijtest door CBR. Mocht dit meer tijd in beslag nemen en is uw rijbewijs inmiddels verlopen, houd er dan rekening mee dat u tijdelijk geen motorvoertuig mag besturen. U bent indien u dit wel doet strafbaar én niet verzekerd!

* Heeft u bij de vorige verlening van het rijbewijs géén eigen verklaring opgestuurd (medische indicator staat op nee)? Dan kunt u tot 2014 wachten met het vernieuwen van het rijbewijs. Een eigen verklaring of een keuring zijn namelijk niet nodig. Het rijbewijs kan administratief bij de gemeente vernieuwd worden (levertijd 5 werkdagen).

Laat wat van je horen

*