29 november 2022

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

RK Kerk Leende  (c) margot van den boer

RK Kerk Leende
(c) margot van den boer

 

zaterdag 12 september : géén mis in het Leenderhof.

 

zondag 13 september om 10.00 uur: hoogmis.

Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.

Overleden ouders Van Meijl-Verduijn.

Piet van Meijl.

Harrie van de Laak als jaargetijde.

Ook vermelden wij de misintenties van afgelopen 17 mei jl.

Overleden ouders van Dijk- Smits, dochter Anneke en schoonzonen.

Overleden leden van de familie Spoorenberg.

Overleden van de familie Corbeij.

Wim Maas en Mia Maas-van den Boom.

Jan van Mierlo.

Overleden ouders Kuijpers-de Werdt en hun kinderen Henk en Nelly.

 

Mededeling :

  1. In de leeftijd van 90 jaar is overleden : Annie Smulders-Bekkers. Voor haar was de uitvaartplechtigheid op 8 september en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof bij haar echtgenoot Fried. Moge Annie nu thuiskomen in het huis van de Heer.
    2. De opbrengst van de MIVA-collecte, afgelopen weekend, heeft € 360,32 opgebracht, waarvoor heel hartelijk dank.
    3. De bijdrage voor de slachtoffers in Beiroet op zondag 16 augustus was € 161,50, waarvoor ook hartelijk dank. Dit bedrag is reeds rechtstreeks overgeschreven aan de zusters aldaar. 

Laat wat van je horen

*