31 maart 2023

Kerkberichten Sterksel

H. Catharina van Alexandrië kerk (Sterksel)
Zaterdag 25 november is er om 19.00 uur in de kerk van Sterksel een gezongen eucharistieviering.
De intenties voor deze dienst zijn voor:
Albert en Judith Jacobs-Tromp.
Henk van Asten.
Van het kerkkoor van wegen de patroondag van de H. Cecilia voor de overleden koorleden en in het bijzonder voor: Leo van Oss, Woutera van Middelaar en Sjef Olislagers die dit jaar overleden zijn.

kerk sterksel 140615-11 (2)Zondag 26 november Brabantse Open Kerkendag. Ook deze kerk heeft haar deur dan open van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Laat wat van je horen

*