7 oktober 2022

Kerkberichten Leende

Kerkberichten van de parochie St. Petrus ‘ Banden te Leende.

Zaterdag 13 september om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.
Mevr. Vermeulen-Willekens namens het Leenderhof.
Anton van Nieuwenhuijzen namens het Leenderhof.

Zondag 14 september om 10.00 uur: hoogmis.
Overleden ouders van Meijl- Verduijn.
Overleden ouders Vromans- Bosch en hun overleden kinderen.
Frans van Happen.
Fam. Van Happen-Snelden.
Jan Beliën en familie Beliën-Rozemeijer en Cor en Carlijn.
Uit dankbaarheid b.g.v. 96e verjaardag.

Zondag 14 september om 11.30 uur: gezinsviering b.g.v. nieuwe schooljaar
Gods zegen voor dit nieuwe schooljaar.
Om goede klassfeer.
Zieke parochianen.

MEDEDELING:
Zondag 14 september: doopzondag: om 12.30 uur: doop van Sem Schenkels; om 13.15 uur: doop van Puck Houtsma.
De MIVA-collecte op 24 augustus heeft € 255,39 opgebracht, waarvoor hartelijke dank.

Laat wat van je horen

*