29 november 2022

Kerkberichten Leende

LEENDE – 3e zondag van de adevent
zaterdag 16 december : om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof
intentie van de aanwezigen

zondag 17 december om 10.00 uur: hoogmis.
Anneke en Vogels en Petronella Vogels.
Overleden familie Vogels-Notten.
Overleden ouders de Waal, kinderen en hun kleinkind.
Gerard Kees als jaargetijde.
Toos Verhoeven-van Weert en overleden broers en zusters.
Jan Vlassak vanwege zijn verjaardag.
Antonius Waltherus Nicolaas Kerkhofs.

zondag 17 december om 14.00 uur: Kerstconcert verzorgd door het “Leends Accoord”.

MEDEDELING
(1) Op dinsdag 19 december is er weer een bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Dit is een gezellig samenzijn voor mensen die hun partner verloren zijn. Dit samenzijn is vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur in de pastorie. U bent van harte welkom.
(2) Adventsactie. Mogen wij u hierop attenderen? Het bijeengebrachte geld gaat volledig en rechtstreeks naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India. In de Nieuwsbrief van december staat hierover meer informatie. Enveloppen voor uw bijdrage liggen achter in de kerk én in de Mariakapel. Wilt u de envelop in de collectebus deponeren of in de deurbrievenbus van de pastorie? Dank voor uw bijdrage.
(3) Op dinsdag 19 december om 13.00 uur: KERSTVIERING voor de leden van de K.B.O. m.m.v. De Torenzangers.
Intentie: voor de levende en overleden leden van de K.B.O.

Laat wat van je horen

*