7 oktober 2022

Kerkberichten Leende

LEENDE – Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden te Leende.

Zaterdag 20 september om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Sjef van Meijl.

Zondag 21 september om 10.00 uur: Hoogmis.
Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Wilhelmus van der Laak, Antonia Geven en hun overleden kinderen.
Jan en Anneke Keisers-Maas, kleinkind Resy en achterkleinkind Mascha.
Overleden ouders van Meijl-Verduijn.
Aloys Wolters.

Laat wat van je horen

*