2 juni 2023

Kempenhaeghe start bouw nieuwe zorgwoningen

Ballonnen als symbolische start

Ballonnen als symbolische start (foto Henk Pluijm, Kempenhaeghe

Op 8 oktober 2013 gaf Kempenhaeghe een feestelijk startsein voor de bouw van nieuwe zorgwoningen voor circa 175 van haar cliënten. Het gaat niet alleen om nieuwe woningen voor de cliënten, maar ook om de bouw van een nieuwe wijk op Providentia in Sterksel.

In de te bouwen wijk gaan cliënten van Kempenhaeghe wonen te midden van nieuwe inwoners. De omvorming van het rustieke Providentia tot een bijzondere woonwijk komt voort uit de behoefte om aan de cliënten van Kempenhaeghe een levendiger en gevarieerder leefomgeving te bieden.

Voorafgaand aan het feitelijk startsein memoreerden ir. N. Bomer, voorzitter raad van bestuur Kempenhaeghe, ing. F. van Groezen, directeur CRA Vastgoed en burgemeester P. Verhoeven, de lange ontstaansgeschiedenis van dit project. Kernpunt is de veranderende opvatting van inrichting van leefomgeving van de patiënten van Kempenhaeghe. Wederzijdse integratie is het sleutelwoord: patiënten wonen tussen andere dorpsbewoners en mensen uit het dorp komen in de nieuwe woningen op Kempenhaeghe wonen.
Bij de planvorming waren veel partijen betrokken: gemeente, provincie, dorpsbewoners, ondernemers/boeren, verenigingen voor natuur en milieu en verkeer enzovoort.
De nieuwe wijk kenmerkt zich door groen, ruimte en wederzijds respect. De in totaal circa 35 zorgwoningen voor zo’n 175 cliënten staan straks te midden van zo’n 180 marktwoningen (koop en huur) die verschillen in formaat, architectuur en elan. Gemeenschappelijke deler is de landelijkheid. Projectontwikkelaar CRA Vastgoed biedt nu vrije kavels aan en een eerste groep van koop- en huurwoningen.

Laat wat van je horen

*