23 maart 2023

KBO: laatste fietstocht, eerste bridgemiddag

Gezellig en goed voor de geest!

Gezellig en goed voor de geest!

Afsluitende fietstocht van het seizoen
Woensdag 25 september 2013 is de afsluitende tocht van de fietsclub. De tocht gaat richting Weert. Uiteraard is er weer gezorgd dat er op tijd kan worden gerust. Het vertrek van deze lange tocht (50 km) is om 10 uur vanaf ’t Perron. Eten of drinken moet u zelf meenemen of kopen bij de horecagelegenheid waar men stopt. Dit is altijd voor eigen rekening. Omdat de leiding graag wil weten hoe groot de groep is, graag even aanmelden voor 20 september a.s. bij Leo Lingers, tel. 226 4890

Bridgen
Voor het vierde seizoen gaan we weer van start met onze bridgemiddagen. Er wordt begonnen op donderdag 19 september 2013. De plaats is dorpshuis ’t Perron, aanvang 13.30 uur. De kosten voor het hele seizoen bedragen 10 euro per persoon. Dit is voor vervanging van materiaal en de gezellige slotdrive in april. Overige kosten zijn voor rekening van de KBO. Hebt u geen partner en wilt u toch graag bridgen dan proberen wij dit voor u te regelen. Wilt u niet iedere week gebonden zijn, maar toch graag eens bridgen dan is een telefoontje  voor ‘s woensdags 12 uur naar Antoon Bax, tel. 226 1937 of 06-53891845, voldoende. Ook voor verdere informatie kunt u bij hem terecht.

Laat wat van je horen

*