27 januari 2023

KBO houdt informatiemiddag over pensioenen, belastingen en toeslagen

Op vrijdag 14 juni 2013 organiseert de KBO Heeze een informatiemiddag over de Awbz, Wmo, belastingen, pensioen en toeslagen. Gezien het belang van deze bijeenkomst en omdat de Wmo-verordening wordt uitgevoerd voor de hele gemeente Heeze-Leende, zijn ook de leden van de KBO Leende en de KBO Sterksel van harte welkom.
Bij de pensioenuitbetalingen over de maand april hebben velen al gemerkt dat dit een (soms veel) lager bedrag is geworden. Hogere belastingen, lagere huursubsidie, hogere eigen bijdragen bij de voorzieningen en hogere bijdragen aan het CAK zijn de oorzaak dat meer mensen moeite krijgen om rond te komen en dus keuzes moeten maken.
Ook huur- en zorgtoeslag en andere belangrijke onderwerpen komen ter sprake. Als voorbereiding voor deze bijeenkomst hebben de ouderenadviseurs van de KBO een overleg met de ambtenaar van de Wmo gehad om bij te dragen aan een goede verdeling van de Awbz- en Wmo-gelden en er voor te zorgen dat de vergoedingen  terecht komen waar het nodig is. Hierover krijgt u informatie. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een bijdrage van 2 euro per persoon gevraagd, te voldoen bij binnenkomst.
Meer informatie: Joseph Sweegers, coördinator ouderenadviseurs/belastinghulpen – 040-224 0001.
Tijd en plaats: aanvang 14 uur in ’t Perron te Heeze
Lees ook het interview met wethouder Pierre Heunen over lokale ontwikkelingen in de zorg.

 

 

 

Laat wat van je horen

*