8 december 2022

Jaarvergadering CV De Lindse Blaos

Lindse Blaos

Lindse Blaos

LEENDE – LIND – BLAOSDONK – Onlangs hield carnavalsvereniging De Lindse Blaos weer haar jaarvergadering in Herberg De Scheuter. Met ongeveer 90 leden was er sprake van een goede opkomst. Tijdens de vergadering werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen, door onder andere de secretaris en Prins Peer dun Vuufde. En ook werd er vooruitgekeken naar het komende seizoen, waarvan deze vergadering de aftrap was.

Nieuwe Raad van Elf-leden
Binnen de Raad van Elf hebben 4 personen afscheid genomen, te weten Jan en Elfrie Bekkers en Bart en Jolanda van Hout. Achter de schermen blijven zij zich inzetten voor de vereniging. Als dank voor hun inzet werden zij uitgebreid bedankt.
Om de vrijgekomen plaatsen in de Raad van Elf in te vullen, zijn Prins Peer dun Vuufde en Prinses Gerrie voorgesteld. Zij werden met een ruime meerderheid van stemmen gekozen en zullen na het prinsenbal toetreden tot de Raad van Elf.

Organisatie Jeugdcarnaval
Tijdens de jaarvergadering werd ook bekend gemaakt dat voetbalvereniging DOSL dit jaar de organisatie van het jeugdcarnaval op zich neemt. Omdat er gekozen is voor een nieuwe invulling van het Jeugdcarnaval, zal de Jeugdraad van Elf aangevuld worden door kinderen uit groep 7 van de basisscholen De Triangel en St. Jan.
Op zondag 17 december zullen zij zich aan het grote publiek presenteren in Blaospaleis De Meent.

Bestuur
Niet alleen heeft Vorst Jan Bekkers afscheid genomen van de Raad van Elf, maar ook van het bestuur. Als dank voor zijn inzet werd hij uitgebreid bedankt en toegezongen.
Als zijn opvolger werd Jan-Willem Reiling voorgesteld en gekozen met een ruime meerderheid van stemmen.

Door het stoppen van Jan en de benoeming van Jan-Willem ziet het bestuur er als volgt uit:
Vorst / voorzitter: Jan-Willem Reiling
Vice-Vorst: Hans Hulsen
Ceremoniemeester: Bram Baudoin
Penningmeester: Wouter Kerkhofs
Secretaris: Noud van Weert
Leider van de Raad van Elf: Niels van Lieshout
Bestuurslid: Marijn van Dijk-v.d. Boomen

Met de jaarvergadering achter de rug is het nieuwe seizoen geopend. Dat is een mooi moment om u aan te melden als lid van de carnavalsvereniging. Dat kunt u doen kunt u doen via secretariaat@delindseblaos.nl of telefoonnummer 06-41120063. De contributie bedraagt € 11,00 per jaar.

Laat wat van je horen

*