17 september 2021

Inwoners Zuidoost-Brabant waarderen vrijetijdsaanbod: 7,8

Fietsen op de hei (foto Margot van den Boer)

Bewoners positief over het groene aanbod (foto Margot van den Boer)

De inwoners van Zuidoost-Brabant zijn tevreden over de regionale vrijetijdsvoorzieningen in het buitengebied en in hun woonomgeving.  Het regionale vrijetijdsaanbod wordt gewaardeerd met een 7,8.  De kenniswerkers, die een aparte doelgroep vormde in het onderzoek, blijken kritischer te zijn in hun beoordeling in vergelijking met de overige respondenten. Dit blijkt uit onderzoek dat in de afgelopen maanden is verricht in opdracht van de 21 SRE-gemeenten en de ANWB.

Van de gemeenten in Zuidoost-Brabant kregen Waalre, Bergeijk en Heeze-Leende de hoogste waardering van hun inwoners (8,3) en Eindhoven de laagste (7,4). Inwoners zijn positief over het groene aanbod in de regio. Fietsen, wandelen, sporten en paardrijden zijn de meest favoriete vormen van vrijetijdsbesteding. Deze activiteiten worden vooral dichtbij huis ondernomen. Het aanbod aan musea en watersportmogelijkheden scoren het laagst voor wat betreft waardering, maar ook hierover is men over het algemeen tevreden. Er zijn duidelijke verschillen tussen jongeren en ouderen. Deze doelgroepen hebben andere wensen en behoeften voor wat betreft activiteiten die zij willen ondernemen. Jongeren zijn duidelijk meer op het stedelijke gebied gericht dan ouderen. Overigens zijn jongere inwoners en hoger opgeleiden over het algemeen minder tevreden over het aanbod dan oudere inwoners en lager opgeleiden. Daarnaast zoeken de verschillende doelgroepen op een andere manier en in verschillende media.

HET HUIDIGE AANBOD BLIJVEN VERSTERKEN

Alhoewel het aanbod als positief wordt ervaren zal in de toekomst toch rekening moeten worden gehouden met een aantal aandachtspunten. Inwoners zien ontwikkelingen ten aanzien van infrastructuur als bedreiging voor het groene aanbod in de regio. Men waardeert de economische ontwikkelingen rondom Brainport Eindhoven maar ziet ook de stad steeds verder uitbreiden wat ten koste gaat van natuur in de directe woonomgeving. Natuur is veelal versnipperd; een koppeling of aanleg van recreatieve verbindingen tussen natuurgebieden zou de regio ten goede komen. Ook verbeteringen in het onderhoud van fietspaden, het verbreden van fietspaden, de aanleg van meer vrij liggende fietspaden en het scheiden van doelgroepen zou volgens de respondenten wenselijk zijn. Eénderde van de inwoners ervaart regelmatig onveilige of gevaarlijke situaties. Vooral het drukke verkeer, te hard rijdende auto’s en motoren en onveilige situaties bij oversteekplaatsen worden genoemd. Ook hier zal in de toekomst – vooral als er meer ouderen op de weg komen – rekening mee gehouden moeten worden.

Kenniswerkers zijn over het gehele aanbod wat minder tevreden dan de niet-kenniswerkers, voornamelijk over het aanbod aan cafés, musea en de wandelmogelijkheden.  Aanbevolen wordt te zorgen voor voldoende Engelstalige informatie over vrijetijdsmogelijkheden.
Bron: SRE

Laat wat van je horen

*