23 maart 2023

Investeren in leef- en vestigingsklimaat

De provincie Noord-Brabant trekt € 25 miljoen uit voor 3 gebiedsontwikkelingen die het leef- en vestigingsklimaat verbeteren. Het gaat om Brainport-Oost (€ 10 miljoen), de Oostelijke Langstraat (€ 10 miljoen) en Waterpoort (€ 5 miljoen).

Voor deze gebiedsontwikkelingen liggen er nu dusdanige afspraken met partners in de regio dat een meerderheid van de Statencommissie Transitie Stad en Platteland heeft ingestemd met het voorstel om het geld beschikbaar te stellen. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren konden hier niet mee instemmen. De PVV kon alleen akkoord gaan met het geld voor de Oostelijke Langstraat en Waterpoort.

Samen
De provincie geeft in de gebiedsontwikkelingen concreet handen en voeten aan de sturingsfilosofie ‘samen werken aan ruimtelijke kwaliteit’. Naast financiële middelen zet de provincie ook menskracht, kennis en de verbinding met de rijksoverheid en Europa in.

9 gebiedsontwikkelingen
De provincie werkt aan 9 gebiedsontwikkelingen. Het Groene Woud, de Brabantse Wal en de Levende Beerze gaan al richting realisatie. In de Peelhorst richt de gebiedsontwikkeling zich op duurzame landbouw. Voor Brainport-Oost, de Oostelijke Langstraat en Waterpoort komt nu de provinciale bijdrage vrij. Bij de resterende gebiedsontwikkelingen, As N56 en Grenscorridor N69, zijn de voorbereidingen met de regio in volle gang.

Bron: Ons Brabant

Laat wat van je horen

*