27 september 2021

Inventarisatie knelpunten en ondersteuningsbehoefte bij asbestsanering  

REGIO – Asbest  is slecht voor de  volksgezondheid én voor de waarde en verzekerbaarheid van gebouwen. De overheid is van plan om het hebben van asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig maakt zich zorgen over de voortgang van het verwijderen van asbestdaken. Om te inventariseren waar de knelpunten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte liggen bij eigenaren van asbestdaken in het buitengebied, heeft AgroAsbestveilig een landelijke enquête opgesteld.  

‘We vinden het als landelijk stimuleringsprogramma belangrijk om te weten wat de asbestsituatie is van dakeigenaren in het buitengebied en waar zij tegenaan lopen bij saneren van asbest. Ook vragen wij in de enquête op welke manier zij daarbij ondersteund willen worden’, zegt programmamanager Ruud Hoosemans. ‘Zo kan de agrarische  sector beter  inspelen op de ondersteuningsbehoefte van dakeigenaren en richting overheid aangeven waar zij actie op zou moeten zetten’.

Financiële en fiscale mogelijkheden beperkt
Met de sluiting van de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ eind 2016 zijn de financiële mogelijkheden behoorlijk verminderd. Alleen in Friesland is de regeling verlengd. Eigenaren van asbestdaken kunnen nog wel gebruikmaken van de landelijke ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’, maar deze dekt vaak nog maar de helft van de kosten van asbestsanering. De kosten voor een nieuw dak komen daar nog bovenop. Ook de fiscale mogelijkheden zijn de laatste jaren versoberd. ‘Het wordt voor ondernemers steeds moeilijker om asbest te saneren. Het is van groot belang dat zij financieel geholpen worden en dat het eenvoudiger wordt om asbestdaken te verwijderen’, aldus Hoosemans.

Enquête
De enquête staat op www.agroasbestveilig.nl en sluit op vrijdag 31 maart. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Respondenten maken ook kans op een ‘Advies op maat Investering in asbestsanering en zonnepanelen’ van Flynth adviseurs en accountants.
AgroAsbestveilig voor een asbestveilige agrosector
Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig – een samenwerkingsverband tussen LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Achmea en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van saneren asbestdaken in het buitengebied. Door onafhankelijke en praktische informatie te bieden, te lobbyen bij overheid en organisaties voor goede randvoorwaarden bij asbestsanering en door collectieve asbestsaneringsprojecten te organiseren in het veld. Meer informatie is te vinden op www.agroasbestveilig.nl.

Laat wat van je horen

*