4 februari 2023

Inloopavond geluidschermen langs het spoor

HEEZE – Om de hoeveelheid geluid van het spoor binnen de wettelijke normen te krijgen gaan de gemeente Heeze-Leende en ProRail raildempers op de spoorstaven plaatsen en geluidschermen naast het spoor. De plannen hiervoor liggen van 11 oktober tot 21 november ter inzage. De gemeente, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en ProRail organiseren op 1 november een inloopavond in de hal van het gemeentehuis.

Woningen kort langs het spoor mogen niet teveel lawaai ondervinden vanwege dat spoor. De gemeente en ProRail moeten ervoor zorgen dat de hoeveelheid geluid binnen de wettelijke normen komt. Dat kan door raildempers op de spoorstaven aan te brengen en/of geluidschermen langs het spoor te plaatsen.

Inmiddels is door onderzoek vastgesteld, welke woningen op de gevel een te hoge geluidbelasting hebben. Alle bewoners waarvan de geluidbelasting op de gevel van hun woning boven de wettelijke norm ligt, hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen. Om de geluidbelasting te verminderen worden schermen langs het spoor gebouwd om het geluid tegen te houden. Ook worden op delen van het spoor raildempers op de spoorstaven aangebracht om de geluidproductie te verminderen.

Ter inzage
Vanaf 11 oktober tot 21 november 2016 liggen deze plannen ter inzage. Zie voor de publicatie en de plannen: http://www.heeze-leende.nl/wat-speelt-er/bekendmakingen_3961/item/ontwerpsaneringsprogramma-geluidsanering-heeze-rail_60232.html .

Inloopavond
De gemeente, de ODZOB en ProRail organiseren op dinsdag 1 november tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond in de hal van het gemeentehuis. Bewoners kunnen zich laten informeren over deze plannen. Waar komen de schermen en de raildempers precies? Hoe hoog zijn ze, op welk gedeelte? Hoe zien ze er uit? Wat is de planning van de werkzaamheden? Tijdens de inloopavond zijn voldoende medewerkers van ProRail, de ODZOB en de gemeente aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 1 november tussen 19.00 en 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Laat wat van je horen

*