29 september 2021

Heropening Bibliotheek

Dommeldal-l_huisstijl-lang-grijs-oranjeHEEZE – LEENDE – Heropening Bibliotheek in ‘t Perron te Heeze op 10 maart, 14.00 – 17.00 uur

Enkele jaren geleden werd de bibliotheek in Heeze-Leende bijna wegbezuinigd. Maar gelukkig kwam een aantal burgers in actie. Als Stichting Vrienden van de Bieb wist zij het tij te keren. Zij organiseerde een drukbezocht symposium over “de Toekomst van de Dorpsbibliotheek”. Dankzij de goede samenwerking met de Gemeente Heeze-Leende kwam een visie-document tot stand, over de toekomst van de Bibliotheek Heeze-Leende, met als speerpunten:
lokale verankering;
van culturele instelling naar sociaal-culturele instelling;
aandacht voor ontmoeting en debat;

Voor de lokale verankering werd vervolgens een lokale stichting opgericht die, namens de gemeente, verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de bibliotheekvisie. Ook een Raad van Advies werd opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke, educatieve en culturele instellingen en dorpsraden.
Voor de professionele uitvoering van het programma van eisen koos de lokale stichting begin 2017, in goed overleg met de gemeente, voor Bibliotheek Dommeldal. Dankzij gezamenlijke inspanningen heeft de Bibliotheek in Heeze niet hoeven sluiten. Ook is er een ambitieus Jaarplan voor 2018 gemaakt, waarbij uitbreiding van het bibliotheekwerk naar Leende en Sterksel een belangrijke plaats inneemt.
In de eerste week van maart 2018 wordt de inrichting van de Bibliotheek in ’t Perron aangepakt, om de grotere collectie beter zichtbaar te maken en om de bibliotheek klaar voor de toekomst te maken. En op zaterdag 10 maart volgt de

Heropening van de Bibliotheek Heeze-Leende

De stichting Vrienden van de Bieb Heeze-Leende en Bibliotheek Dommeldal nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze feestelijke bijeenkomst, op 10 maart 14.00u
in Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, 5591 HM Heeze
Programma:
13.30 ontvangst
14.00 welkom door Ben Pollmann, voorzitter van Stichting
Vrienden van de Bieb Heeze-Leende en de Lokale Stichting
14.10 (Trio) Mari de Bijl over natuur, boeken en bibliotheek *)
14.50 De voorleeskampioen van Heeze-Leende
15.00 Wethouder Toon Bosmans
15.10 HEROPENING
15.20 Bezichtiging, ontmoeting, markt (tot 17.00u)

Tijdens de feestelijkheden zijn ook een aantal van de organisaties uit de Raad van Advies aanwezig. Zij presenteren zich in de foyer van ’t Perron.

*) En toch is alles wat we doen natuur
Deze dichtregel van Leo Vroman is het motto bij het thema Natuur. Thema van de Boekenweek2018, die duurt van 10 tot en met 18 maart.

Bibliotheek Dommeldal en Stichting Vrienden van de Bieb Heeze-Leende

Laat wat van je horen

*