8 december 2022

Heeze-Leende verlengt inzet sportconsulenten

Sportconsulenten Esther en Joeri

Sportconsulenten Esther en Joeri

De schoolbesturen, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om de twee sportconsulenten van Heeze-Leende ook de komende twee schooljaren in te zetten.  In Heeze-Leende zijn sinds het schooljaar 2012-2013 twee sportconsulenten actief. Zij versterken het sportieve aanbod op basisscholen, de sportvereniging en in de buurt. De activiteiten vinden niet alleen onder schooltijd plaats, maar ook buiten schooltijd.
De inzet van de sportconsulenten wordt deels vanuit Rijk en gemeente gefinancierd en deels vanuit het onderwijs. Bij de start van de sportconsulenten is afgesproken dat er na één jaar geëvalueerd zou worden. In mei 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden en de uitkomsten zijn positief: kinderen komen in aanraking met nieuwe vormen van sport en spel en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs is verbeterd. Basisscholen en sportverenigingen in Heeze-Leende vinden het belangrijk dat de sportconsulenten actief blijven in de gemeente. Daarom is nu besloten om de sportconsulenten ook de komende twee schooljaren in te zetten.
De sportconsulenten krijgen de kans om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verder te versterken en de samenwerking met sportverenigingen uit te breiden. De samenwerking met sportverenigingen vindt al plaats bij verschillende evenementen, bijvoorbeeld bij de activiteit Let’s Play, waarvan komende zomervakantie een
Summer edition wordt georganiseerd.

Laat wat van je horen

*