1 juni 2023

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

Zaterdag 24 december, Kerst avond is er een gezongen eucharistieviering om 20.30 uur. Vanaf 20.15 uur zal het gemengd koor allen in stemming brengen met Kerstgezang.

Zondag 25 december
Om 9.00 uur de gezinsviering De Herdertjes mis met medewerking van zanggroep Midlife.
Om 11.00 uur is dan de hoogmis met medewerking van Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel.

De intenties voor de diensten in het Kerst weekeind zijn voor:
Jan en Bertha Reiling-Lensinck
Riky Gijsbers-van Gennip namens de buurt.
Albert Jacobs
Jan en Anna Polman-van Hal en overleden familieleden.
Bert Geraets
Ouders Joep en An te Dorsthorst-Maas
Voor Gerda Kursten van haar fietsvrienden
Overleden ouders Scheepers-Engelen -de Louw
Nathalie van de Broek
Corrie Sturkenboom-Uytewaal namens de buurt
Tjeu en To Beenders-Feijten
Jan Snel en overleden familie.
Wim van Bussel i.v.m. zijn verjaardag.

Zondag 1 januari is er om 10.00 uur een gezongen eucharistieviering met medewerking van het gemengd koor.
De intenties voor deze dienst zijn voor:
Overl. ouders Eilers-Everaerts, zn Willie,
zoon en schoond. Jan en Tonnie Eilers-van der Peet

Hierna is er in dorpshuis Valentijn een nieuwjaarsreceptie om 11.00 uur.

Kapel Providentia (Sterksel)

Zaterdag 24 december
Om 17.00 uur: kerstviering met de bewoners
Om 21.30 uur: kerstviering met woord en communie.

Laat wat van je horen

*