8 december 2022

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)
Zaterdag 14 maart is er om 19.00 uur een gezongen eucharistieviering met medewerking van het
kerkelijk zangkoor. De opgegeven intenties zijn; Uit dankbaarheid b.g.v. 95e verjaardag en voor Hein
van Oss en zoon Henk.
Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in
de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Laat wat van je horen

*