23 maart 2023

Gladheidbestrijding @Gem_HeezeLeende

Het winterseizoen 2014/2015 staat weer voor de deur. De eerste nachtvorst hebben we al achter de rug. Voor de gemeente Heeze-Leende betekent dat weer alert zijn op de weersomstandigheden om de doorgaande wegen goed berijdbaar te houden. Om dit te bereiken wordt een groot aantal wegen gestrooid.

Gladheidbestrijding kan de gemeente op twee manieren uitvoeren. Ze kunnen strooien als het al glad is, of voordat het glad wordt.
Gemeente Heeze-Leende strooit zoveel mogelijk voordat het glad wordt. Het kan dus voorkomen dat ze al rond het middaguur strooien, terwijl het pas in de nacht glad kan worden. Dit doen ze door te strooien met zogenaamd natzout. Dit is wegenzout dat ze mengen met een vloeistof, in de verhouding 70% droog en 30% nat. Doordat zmet vocht de zoutkorrels zwaarder hebben gemaakt, kleeft het strooimiddel meteen aan het wegdek. Daardoor treedt minder verwaaiing op tijdens het strooiproces en heeft de luchtwerveling door passerend verkeer geen nadelig effect.

Lees meer op www.heeze-leende.nl

Laat wat van je horen

*