29 september 2021

Gilde St. Jan Baptista viert Strijp Kermis

gilde st jan leenderstrijpDe maandag van Strijp Kermis staat in het teken van het Gilde St.Jan Baptista Leenderstrijp. Volgens traditie gaan de gildebroeders en gildezusters aan het begin van ‘hun’ feestdag ter kerke.  Op 17 juni wordt om 9 uur in de parochiekerk Sint Petrus’ Banden in Leende een gezongen Heilige Mis met gilde-eer opgeluisterd tot intentie van de levende en overleden gildebroeders en gildezusters van het Strijper gilde. De gildebroeders en gildezusters verzamelen zich 8 uur in gildehuis De Hospes, vanwaar ze te voet naar de kerk in Leende drie kilometer verderop gaan. Na de Heilige Mis wordt traditiegetrouw op het Marktplein een vendelhulde gebracht aan de kerkelijke en wereldlijke overheid. Na een korte ontvangst door het gemeentebestuur gaat het gilde met enkele onderbrekingen weer terug naar Strijp voor een koffiemaaltijd.
’s Middags is er een schietwedstrijd. Om 13.30 uur vertrekt het Gilde St. Jan Baptista daartoe met vliegend vaandel en slaande trom naar schietterrein de Schutsboom achter de Sint Janskapel aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. Voorafgaand aan het schieten trekt het gilde naar de Sint Janskapel om een klein gebed te bidden bij de patroonheilige. Na een vendelgroet wordt op de kleine puist en de grote puist geschoten om prijzen die door de plaatselijke middenstand beschikbaar zijn gesteld.

Laat wat van je horen

*