8 december 2022

Gezocht: leden A2-erfgoedcommissie

Erfgoed

Erfgoed

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, samen de A2-gemeenten genoemd, werken samen. Zo zijn er gemeenschappelijke afdelingen Werk en Inkomen, Informatisering en Automatisering en Juridische Zaken. Nieuwe samenwerkingsgebieden worden ontwikkeld. Eén daarvan: erfgoed.
In elk van de drie A2-gemeenten is op dit moment een monumentencommissie actief. Daarvoor in de plaats komt één, gezamenlijke, A2-erfgoedcommissie. Die gaat de drie A2-gemeentebesturen adviseren op het gebied van zowel groene als gebouwde monumenten en beschermde gezichten. De A2-erfgoedcommissie zal bestaan uit zes leden en gaat ondersteund worden door een ambtelijk secretaris. Het is de verwachting dat de A2-erfgoedcommissie 6 keer per jaar bijeen komt. Gezocht worden leden van de A2-erfgoedcommissie.

Taak A2-erfgoedcommissie

De A2-erfgoedcommissie gaat de gemeentebesturen van de A2-gemeenten adviseren op het gebied van zowel groene als gebouwde monumenten en beschermde gezichten. Dat kan naar aanleiding van een verzoek vanuit die gemeentebesturen. Maar ook ongevraagd zal de A2-erfgoedcommissie die gemeentebesturen kunnen adviseren. De uit te brengen adviezen kunnen betrekking hebben op een breed palet van thema’s die van belang zijn voor het (behoud van) het erfgoed. Voorbeelden: de aanwijzing van gemeentelijke monumenten, bestemmingsplannen, restauratie- en onderhoudssubsidies, erfgoedbeleid, monumentaal groen en archeologie.

Functie-eisen

Van leden van de A2-erfgoedcommissie wordt expertise verwacht op het gebied van bouwkunde, bouwhistorie, archeologie, archief, monumentaal groen, bouwkosten, restauratie, historie, historische geografie en/of stedenbouwkunde. Kandidaten die beschikken over lokale en/of regionale kennis genieten de voorkeur.

Honorering

De leden van de erfgoedcommissie ontvangen een financiële vergoeding per bijgewoonde vergadering. Die vergoeding per bijeenkomst bedraagt € 62,56 bruto.

Reageren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jo van der Veen, beleidsmedewerker erfgoedbeleid gemeente Heeze-Leende. De heer Van der Veen is op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch bereikbaar via het doorkiesnummer 040-22 41 553.

Schriftelijke sollicitaties met CV kunt u voor 12 februari a.s. richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, postbus 10.000 5590 GA Heeze. U kunt uw sollicitatie ook verzenden via e-mail. Geeft u dan ‘sollicitatie A2-erfgoedcommissie’ in het onderwerp van het mailbericht aan.

Laat wat van je horen

*