8 oktober 2022

Gezinsviering Pinksteren

STERKSEL – Voor het Pinksterfeest waren alle vrienden van Jezus bij elkaar gekomen in een huis in Jeruzalem. Ze hadden de deuren en ramen dicht gedaan en zich teruggetrokken van de buitenwereld. Hoe moesten zij nu het Pinksterfeest vieren, zonder Jezus? Ze praatten erover met elkaar. Het ontbrak hen nog aan de moed om naar buiten te gaan en iedereen te vertellen over Jezus. Buiten waren de straten vol met mensen. Iedereen wilde het feest vieren in Jeruzalem. Van overal waren de mensen gekomen, ook uit de streken buiten Israël. Je hoorde verschillende talen door elkaar.
Plotseling blies er een sterke wind door het huis waar de vrienden van Jezus waren. Die wind blies de ramen en deuren open, en gaf de vrienden van Jezus het vuur en de moed om zich niet langer te verstoppen. Ze moesten naar buiten gaan en iedereen vertellen wat Jezus hen geleerd had, over zijn liefde voor de mensen en allemaal verstonden ze het in ieders eigen taal, Dat was wonderbaarlijk.
Dit vieren we met Pinksteren en daarom is er zaterdag 7 juni om 19.00 uur een gezinsviering in de Kerk. De gezinsviering wordt muzikaal opgeluisterd door de Jeugdfanfare van de Muziekvereniging de Heerlijkheid. De kinderen die op 29 mei hun communie hebben gedaan, mogen hun communiekaars meenemen. Deze zal tijdens de viering gebruikt worden.
Graag allemaal tot ziens.
Commissie Gezinsviering.

Laat wat van je horen

*