17 september 2021

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende : AbHL

Algemeen Belang Heeze Leende stelt zich graag aan u voor.

De kandidaten op de lijst:Harrie Scheepers

Harrie Scheepers, 57 jaar, gehuwd en vader van een zoon, woont in Heeze. Sinds 1983 werkzaam bij DAF Trucks in Eindhoven op de afdeling productontwikkeling. In 1987 door een auto-immuun ziekte rolstoelafhankelijk geworden. Daardoor het belang van zorgsolidariteit ingezien. Ik heb er nu één termijn opzitten als gemeenteraadslid. In die vier jaar heb ik veel inzicht verworven. Dit inzicht zet ik komende raadsperiode graag in om de gemeente deugdelijk te besturen. 

 

AB-HL-2018-14Joost van den Heuvel, 57 jaar , gehuwd, 3 volwassen kinderen, wonende in Heeze. Werkzaam bij VDL bus & Coach, producent van luxe touring cars voor de reiswereld, daar diverse functies bekleed waaronder Teamleider, Projectleider, Bedrijfsleider en momenteel als Hoofd Bedrijfsbureau, Verantwoordelijk voor Proces engineering, werkvoorbereiding, databeheer en specialbouw. In mijn vrije tijd actief als bestuurslid van Tourclub Heeze, bestuurslid Wielersupport Heeze-Leende en Cycling for Age. Zelf ook actief wielrenner en Golfer. De interesse in de politiek vloeit voort uit de vele discussies met vrienden, maar vooral oudere fractieleden in de kennissenkring over de actuele politieke en beleidsbepalende onderwerpen. De cursus politiek actief van Pro Demos, georganiseerd door de gemeente heeft de doorslag gegeven om me actief me in de politiek in te gaan zetten, AbHL was daarbij de partij waarin ik me in de politieke standpunten kon vinden.

AB-HL-2018-21Maaike van Breugel – Smolders, 51 jaar gehuwd, 3 volwassen kinderen uit Sterksel. Mijn politieke interesse ontstond al in mijn tienertijd, Ik gaf er later vorm aan als commissielid bij de toenmalige gemeente Maarheeze vanuit de lokale partij Sterksel 2000. Ik ben eigenaar en werkzaam binnen mijn eigen administratiekantoor Buro Perspectief, met een gevarieerde klantenkring in het MKB en particuliere sector. De laatste 5 jaar is daaraan een dienstenpakket voor de kwetsbare mens in de samenleving toegevoegd met o.a. budgetbeheer. Ik woon met mijn gezin in het buitengebied van Sterksel op het melkveebedrijf van mijn man Mart. Met agrarische roots en grote interesse voor zijn vak ontvang ik o.a. schoolklassen op de ontvangstboerderij. Met een ruim ervaringspalet van toezichthouder bij de Rabobank,  penningmeester in diverse lokale verenigingen tot  momenteel het mentorschap bij een cliënt van Lunet en lid van de Centrale cliëntenraad van Ananz ( St. Anna –zorggroep) vond ik na het volgen van de cursus Politiek Actief van Pro Demos aansluiting bij AbHL. Een partij waar je inhoud, zorgvuldigheid en politiek voeren op basis van argumenten en afwegingen, aantreft. Dat sluit aan bij mijn opvattingen over hoe bestuurders en beleidsmakers visionair, breed georiënteerd en besluitvaardig en met optimale inzet van het duale systeem de inwoners van een gemeente zo goed mogelijk bedienen.AB-HL-2018-13Bart Vink, geboren op 13-07-1961 te Eindhoven. Sinds 2004 woon ik in het mooie Heeze en ben werkzaam als Area sales manager bij Kingspan Unidek in Gemert. Vanaf de zijlijn volgde ik het lokale nieuws wel maar was nooit echt actief betrokken bij het (politieke) dorpsleven. De hele commotie rondom de verplaatsing van de AH en de rol van de gemeente trok daarbij mijn bijzondere aandacht. Steeds las ik individuele meningen en verwijten richting het gemeentebestuur. En eerlijk is eerlijk: In eerste instantie deed ik daar ook aan mee. Omdat dat natuurlijk niet de juiste manier is ben ik me destijds, vanaf de zijlijn, meer actief en met een positieve insteek in gaan zetten. In 2002 is het duale systeem ingevoerd bij gemeenten. Kort samengevat betekent dit dat de rollen van raad en college gescheiden zijn. Het college bestuurt, de raad stelt de kaders en controleert. De doelstelling van meer politieke kleur, meer transparantie, meer helderheid voor de burgers is echter in Heeze-Leende nog lang niet gehaald. Het kopiëren van het Haagse (rijks)systeem van coalitie en oppositie maakt politiek bedrijven er op lokaal niveau ook niet eenvoudiger op, omdat dat systeem vaak gepaard gaat met dwang en macht. Voor een ambtelijke organisatie bijna synoniem voor ‘afstand
houden, je er niet mee bemoeien’. Daarom is het voor Heeze-Leende belangrijk dat er wat te kiezen valt en als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen dan doe ik dat graag

 

Wie is uw kandidaat wethouder?
“Maaike van Breugel – Smolders uit Sterksel”

 

Op hoeveel zetels hoopt/rekent u?
“Vier zetels”

Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten?
“Ja, wij willen in de coalitie plaatsnemen. Bij voorkeur met partijen waarmee we zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren.”

Wat is uw ideale coalitie? (Dit ook in het geval u in de oppositie terecht komt.)
“Een Coalitie waar AbHL deel van uitmaakt.”

Omschrijf de huidige gemeente Heeze-Leende in maximaal 100 woorden.
“Heeze-Leende is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Wij zijn trots op het groene karakter van de gemeente. De kernen hebben ieder hun eigen identiteit en dat moeten we koesteren. We zijn trots op ons rijke verenigingsleven.”
Geef kort aan wat er in onze gemeente moet gebeuren, om over 30 jaar, nog met veel plezier te kunnen wonen, werken en recreëren?
“De verkeersafwikkeling moet nu eens echt aangepakt worden zodat de kwetsbare verkeersdeelnemers weer veilig de straat op kan. We moeten de jeugd vasthouden door voldoende betaalbare woningen te realiseren. Verder moeten we veel zaken behouden of versterken waar we nu al goed op scoren.”

Wat is uw motto?
“Er valt wat te kiezen. Dit omdat wij graag nieuwe frisse mensen in de raad brengen maar ook omdat AbHL zal zorgen dat het Sociaal Domein de aandacht krijgt die nodig is.”

Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen?
“Door AbHL zit huishoudelijke hulp 1 weer in de Wmo.”
Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode?
“De machtspolitiek. Wij zien liever dat besluiten genomen worden op basis van goed gevoerde open discussies in de gemeenteraad.”
1. Wat zijn volgens uw partij visie, de belangrijkste 3 punten voor elke kern van onze gemeente, gedurende de komende raadsperiode? (Denk aan wonen, voorzieningen en dergelijke.)
Heeze:
– De randweg met de flankerende maatregelen en de aansluiting van de randweg met De Poortmannen, Kempenhaeghe en Sterksel
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
=Sportaccommedaties

Leende:
– MFA Leende
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
– Sluipverkeer weren en reconstructie tot en met de Langstraat

Sterksel:
– Verbinding Chijnsgoed naar de A2 bij Maarheeze
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
– Diverse verkeersaanpassingen (Kloosterlaan verharden en verbindingen aan de buitenzijde om verkeer in centrum te reduceren)

 

Verkiezingsprogramma AbHL is te lezen via
http://www.abhl.nl/upload/7f5f09_VerkiezingsprogrammavanA.pdf

 

Meer info: http://www.abhl.nl/

Laat wat van je horen

*