7 oktober 2022

Eucharistieviering met gebruiken uit India

HEEZE – Zondag 15 juni 11.00 uur vindt er in de parochiekerk van Heeze een misviering plaats volgens de Syro-Malabarse ritus. Gecelebreerd door Pater Mervin (afkomstig uit de provincie Kerala, India) en met medewerking van koor van “verspreid in Nederland verblijvende Indiërs”.

Een viering van de eucharistie volgens de Syro-Malabarse ritus in Nederland is zeldzaam.
Deze mis is in het Malayalam, de taal welke alleen in Kerala wordt gesproken. De gezangen en de muziek zijn typisch Indiaas en opvallend klankrijk. De gebezigde kazuifels en altaar-kleden zeer kleurrijk.

De naam “Syro” is vanwege apostel Thomas die het geloof in India bracht. Deze
begon in het jaar 40 de verbreiding van het geloof in Syrie. Volgens de traditie vertrok
hij vandaar al predikend verder naar India waar hij langs de zuidwest kust trok tot Kerala.
Verder reisde hij naar Chennai waar hij gedood werd.

Deze Syro-Malabarse Misviering sluit goed aan bij de aandacht die India krijgt in het kader
van de regionale “Samen Verder / Vastenaktie 2014” met als doel de bouw van een kinderhuis in Bonakal India. Voor opvang van verweesde kinderen, ongeacht geloof, kaste, of sociale status. Met gratis onderdak, bescherming, voeding, kleding en onderwijs.

Laat wat van je horen

*