8 december 2022

Eerlijke Bankwijzer: Duurzaamheidsbeleid banken verbetert

Deze week kwam met het nieuws van het instortende Rana Plaza in Bangladesh (400 doden) nadrukkelijk de vraag naar voren hoe de westerse economie hier bij betrokken is. In de zojuist verschenen update Eerlijke Bankwijzer is te lezen welke tien grootste Nederlandse banken in het afgelopen jaar nieuw duurzaamheidsbeleid invoerden. U kunt uw eigen bank en alle andere beoordelen.

Sinds mei 2012 hebben de acht banken samen 25 meetbare aanscherpingen op sociaal en milieubeleid doorgevoerd, zo blijkt uit de nieuwe jaarupdate voor 2013. ABN Amro, Rabobank en Van Lanschot verbeterden hun wapenbeleid, Aegon en ING voerden nieuwe criteria in voor investeringen in de mijnbouwsector en de olie- en gassector, ASN Bank verbeterde zijn mensenrechten- en klimaatbeleid en NIBC en SNS stelden scherpere eisen aan dierenwelzijn.

‘De meeste banken beseffen dat hun beleid op belangrijke onderwerpen als mensenrechten, dierenwelzijn en wapenhandel moet verbeteren. Banken moeten het voortouw nemen om de  bedrijven waarin ze investeren te helpen om duurzaam te gaan produceren, met respect met mens en milieu. Op die manier kunnen banken grote mondiale problemen zoals klimaatverandering, afnemende voedselzekerheid, uitputting van hulpbronnen, onveiligheid en verdeling van welvaart – echt aanpakken. Beleid is nodig maar effectieve uitvoering ervan is minstens even belangrijk,’ aldus projectleider Eerlijke Bankwijzer Peter Ras.

Grote verschillen tussen beleid en praktijk

Terwijl het duurzaamheidsbeleid van de banken duidelijk verbetert, blijkt uit de vier praktijkonderzoeken die de Eerlijke Bankwijzer het afgelopen jaar uitvoerde dat er nog steeds grote verschillen tussen beleid en praktijk zijn. Zo passen veel bankgroepen hun beleid niet goed toe om onverantwoorde scheepssloop of landroof tegen te gaan. Verder bleek dat diverse banken nog investeren in kernwapenproducenten.

Conclusies

Voornaamste conclusies van de praktijkonderzoeken in het afgelopen jaar:
1. Landverwerving – Veel banken doen te weinig om landroof te voorkomen bij hun investeringen in bedrijven die land verwerven in ontwikkelingslanden. ABN Amro, Delta Lloyd (vermogensbeheer) en SNS Reaal voerden n.a.v. het praktijkonderzoek nieuw beleid in;
2. Duurzame elektriciteit- Vrijwel alle banken investeren percentueel meer in groene elektriciteit dan in ‘grijze’ elektriciteit. Opvallend was dat Triodos na Rabobank de grootste investeerder is in duurzame elektriciteit, groter dan bijvoorbeeld ING of ABN Amro;
3. Scheepsbouwers – Veel banken die in scheepvaartbedrijven investeren doen te weinig om slechte arbeidsomstandigheden of milieuschade bij scheepssloop aan te pakken. ING en Rabobank beloofden om binnen één jaar concrete stappen te zetten;
4. Kernwapenproducenten – In totaal investeren tien Nederlandse bankgroepen ruim 1,5 miljard euro in kernwapenproducenten. Rabobank en Delta Lloyd publiceerden verklaringen dat zij hun investeringen in kernwapenproducenten gaan staken.

Bron: FNV

Laat wat van je horen

*